» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 1 - Wat is Marketing?

Inhoudsopgave

1.5 - Micro-, meso- en macro-marketing

Wanneer we over marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
praten kunnen we dat ook op verschillende niveaus doen. Zo is bijvoorbeeld het probleem van een computerproducent om zijn merkbekendheidMerkbekendheidGrootheid (meestal percentage) die aangeeft hoeveel consumenten het merk kennen. Het is een graadmeter voor de sterkte van een merk. We kennen: - Onbekendheid Een onbekend merk is voor de consument vrijwel gelijk aan een merkloos artikel. Het heeft voor hem geen toegevoegde waarde. - Passieve...

klik voor meer informatie
op te voeren van een heel andere orde dan het probleem waarmee menige Oost-Europese maatschappij kampt, namelijk: hoe richten we de economieEconomieDe wetenschap die het menselijk handelen bestudeert voorzover dit handelen wordt bepaald door de schaarste aan producten. Marketing is een vak dat inzichten uit de economie combineert met inzichten uit bijvoorbeeld de psychologie, de sociologie en de communicatiekunde. ...

klik voor meer informatie
marktgericht in?

Men kan de volgende niveaus onderscheiden:
  • microniveau
  • mesoniveau
  • macrtoniveau

Microniveau
Als we over een marketingprobleem van een individuele ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
praten, noemen we dat micromarketingMicromarketingMarketing bezien vanuit een individuele onderneming....

klik voor meer informatie


Mesoniveau
Op het niveau van een productschap, brancheBrancheCriterium voor macrosegmentatie in business marketing....

klik voor meer informatie
of bedrijfstakBedrijfstakTotaal van ondernemingen die zich met de productie of handel van dezelfde soort producten bezighouden en die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren. Voorbeelden: de branche van studieboekenuitgevers; de branche van bloemenwinkeliers....

klik voor meer informatie
hebben we het over meso- of metamarketingMetamarketingMarketing bezien vanuit een grootheid gelegen tussen macro (maatschappij) en micro (onderneming). Voorbeelden: marketing door een hele bedrijfstak, of branche....

klik voor meer informatie
. Als voorbeeld het productschap voor pluimvee en eieren het verbruik van eieren wil gaan stimuleren is dat een marketinginspanning op mesoniveau.
Macroniveau
Bekijken we marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
niet vanuit het standpunt van een individuele ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
of overkoepelende organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
, maar als een proces dat goed moet functioneren om de economische doelstellingen van de maatschappij als geheel te helpen verwezenlijken, dan spreken we van macromarketingMacromarketingMarketing gezien vanuit de maatschappij als geheel....

klik voor meer informatie
. Onderwerpen op macroniveau zijn bijvoorbeeld: wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de sterke toename van het aantal tweeverdieners? Of: wata zijn de maatschappelijke gevolgen van de 24-uurs economieEconomieDe wetenschap die het menselijk handelen bestudeert voorzover dit handelen wordt bepaald door de schaarste aan producten. Marketing is een vak dat inzichten uit de economie combineert met inzichten uit bijvoorbeeld de psychologie, de sociologie en de communicatiekunde. ...

klik voor meer informatie
?