» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 1 - Wat is Marketing?

Inhoudsopgave

1.5 - Micro-, meso- en macro-marketing

Meestal wanneer we over marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
praten, gaat het over de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
van één bedrijf. Dit heet micromarketingMicromarketingMarketing bezien vanuit een individuele onderneming....

klik voor meer informatie
. Micro betekent klein.

Maar we kunnen marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
ook toepassen op een hele bedrijfstakBedrijfstakTotaal van ondernemingen die zich met de productie of handel van dezelfde soort producten bezighouden en die op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom opereren. Voorbeelden: de branche van studieboekenuitgevers; de branche van bloemenwinkeliers....

klik voor meer informatie
, bijvoorbeeld voor de promotiePromotieWe spreken van promotie als de partijen verkoper en koper zijn. Instrument van de marketingmix. Hieronder vallen beslissingen die gericht zijn op het totstandkomen van een juiste communicatie tussen producent en consument. Er zijn in feite vier promotie-instrumenten: - reclame (mass selling): de...

klik voor meer informatie
van het toerisme in het Overijsselse Vechtdal. Alle toeristische bedrijven, andere regionale ondernemingen en de gemeenten samen bedrijven dan meso-marketing. Meso betekent middelgroot, en het gaat dan om branches of bedrijfstakken.

En dan is er nog met macroniveau; macro betekent groot. Hier gaat het om de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
en de marktgerichtheid van een heel gebied of land. Zo is er de macromarketingMacromarketingMarketing gezien vanuit de maatschappij als geheel....

klik voor meer informatie
van Nederland als land van design en kennis-intensieve dienstverlening.

MacromarketingMacromarketingMarketing gezien vanuit de maatschappij als geheel....

klik voor meer informatie
is ook iets anders, namelijk bestuderen hoe marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
en de maatschappij op elkaar inwerken. On¬derwerpen op macroniveau zijn bijvoorbeeld: wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de ster¬ke toename van het aantal tweeverdieners? Of: wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de 24¬uurs-economie?

Dat zelfs bij bedrijven die echt marktgericht zijn ook fouten worden gemaakt blijkt uit de marketingmissers, die steeds weer voorkomen.