» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.16 - Steekproefkader

Een steekproefkaderSteekproefkaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
is een concrete lijst van objecten waaruit de marktonderzoeker een steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
kan trekken. Bij steekproefonderzoek noemt men deze objecten ook wel elementen. Voorbeelden:
  • klantenbestand;
  • bedrijvenbestand van de Kamer van Koophandel;
  • kassaregister (bijvoorbeeld als transacties het onderzoeksobject zijn);
  • wegenkaart (bijvoorbeeld als snelwegkilometers het onderzoeksobject zijn).
In principe komt elk objectObjectIn het algemeen: onderwerp van aandacht. In marktonderzoek: elk van de voor het onderzoek relevante onderwerpen. Zulke objecten zijn bijvoorbeeld: - alle huishoudens in de provincie Zeeland; - alle transacties van een supermarkt in week 14....

klik voor meer informatie
uit de populatiePopulatieDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord populatie wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met...

klik voor meer informatie
één maal in het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
voor. Het kan voorkomen dat objecten meer dan één keer in het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
zijn opgenomen (iemand heeft bijvoorbeeld twee abonnementen). Deze objecten hebben een grotere kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
om in de steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
te komen. De onderzoeksuitkomst zou daardoor minder representatiefRepresentatiefRepresentatief wil zeggen dat alle relevante kenmerken van de populatie in de steekproef in dezelfde verhouding voorkomen. Een steekproef moet representatief zijn voor de populatie waaruit de steekproef is getrokken. Representativiteit wordt verkregen wanneer: - alle elementen van de populatie...

klik voor meer informatie
zijn.

TIP Controleer je kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
zonodig op doublures en haal die eruit.

Heel vaak is de onderzoekspopulatie groter of anders dan een groep objecten waarvan toevallig een kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
beschikbaar is. Voorbeelden van zulke populaties:
  • Nederlandse managers (wie zou daar een complete lijst van kunnen hebben?);
  • mensen met 2 of meer kinderen (marktonderzoekers mogen de Gemeentelijke Basis Administratie natuurlijk niet gebruiken).
TIP: Als je onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
wilt doen onder bijvoorbeeld managers, kan het abonneebestand van een managementblad als kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
dienen. Je moet dan controleren of de abonnees een goede afspiegeling zijn van álle Nederlandse managers. Of anders corrigeren voor de afwijkingen. Bovendien moet de uitgever instemmen met het gebruik van zijn adressen. Je zou het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
misschien samen met de redactie kunnen doen.