» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.17 - A-selecte steekproef

Een steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
is aselect als men de objecten uit het steekproefkaderSteekproefkaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
trekt op basis van toeval, waarbij elk objectObjectIn het algemeen: onderwerp van aandacht. In marktonderzoek: elk van de voor het onderzoek relevante onderwerpen. Zulke objecten zijn bijvoorbeeld: - alle huishoudens in de provincie Zeeland; - alle transacties van een supermarkt in week 14....

klik voor meer informatie
een gelijke kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
heeft om in de steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
terecht te komen. Men spreekt ook van volledig aselecte steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
, kanssteekproefKanssteekproefSteekproef, waarbij de objecten uit het steekproefkader zijn getrokken op basis van toeval, waarbij elk object een gelijke kans heeft om in de steekproef terecht te komen. Toeval kan bereikt worden door gebruik te maken van een toevalsgetal. ...

klik voor meer informatie
, toevalssteekproefToevalssteekproefSteekproef, waarbij de objecten uit het steekproefkader zijn getrokken op basis van toeval, waarbij elk object een gelijke kans heeft om in de steekproef terecht te komen. Toeval kan bereikt worden door gebruik te maken van een toevalsgetal....

klik voor meer informatie
, random sampleRandom sampleSteekproef, waarbij de objecten uit het steekproefkader zijn getrokken op basis van toeval, waarbij elk object een gelijke kans heeft om in de steekproef terecht te komen. Toeval kan bereikt worden door gebruik te maken van een toevalsgetal....

klik voor meer informatie
.

Het trekken gebeurt blindelings of via toevalsgetallen, want mensen zijn geneigd een bepaald 'systeem' in hun 'toeval' te stoppen. Ze hebben bijvoorbeeld een voorkeur voor ronde nummers. Maar men moet er in principe rekening mee houden dat ronde nummers niet gelijkelijk verdeeld zijn over de populatiePopulatieDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord ¬Ďpopulatie¬í wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met het...

klik voor meer informatie
. Denk bijvoorbeeld aan een populatiePopulatieDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord ¬Ďpopulatie¬í wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met het...

klik voor meer informatie
van alle Nederlandse adressen. Door een systematische fout kunnen er teveel postcodes worden getrokken die eindigen op ..00. Dit zijn altijd postbusadressen en die horen onevenredig vaak bij bedrijven en instellingen.

Een andere manier van trekken is de systematische steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
. Dit is een aselecte steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
waarin ieder zoveelste element uit het steekproefkaderSteekproefkaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
wordt getrokken. Dit kan alleen als het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
geen voor het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
relevante ordening bevat. (Zoals in het voorbeeld van de postbussen hierboven.)

TIP: Als je denkt dat de ordening van het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
wél relevant is, kun je beter kiezen voor gestratificeerde steekproeftrekkingSteekproeftrekkingHet samenstellen van een steekproef. Dit kan op verschillende manieren gebeuren....

klik voor meer informatie
.

CASUS
Voor het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
onder Hypercardhouders, kan Ferco Matini een systematische steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
trekken. Voor een steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
van circa 4400 elementen uit een kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
van 255.280 kaarthouders, moet hij elke 58ste kaarthouder trekken. Als de opbouw van het bestand samenhangt met bijvoorbeeld postcodes, of met het moment dat de kaart is aangeschaft, moet Matini zeker weten dat dit irrelevant is voor zijn onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
.


Het resultaat van een aselect trekkingsprocesTrekkingsprocesHet samenstellen van een steekproef. Dit kan op verschillende manieren gebeuren....

klik voor meer informatie
is een steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
met een voor het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
voldoende zuivere afspiegeling van de populatiePopulatieDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord ¬Ďpopulatie¬í wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met het...

klik voor meer informatie
.

TIP: Als je huishoudens belt, krijg je niet een willekeurig persoon aan de lijn, maar meestal de “meest praatgrage” bewoner. Er is een trucje om binnen huishoudens toch random te kunnen trekken. Je vraagt dan naar degene die het eerst jarig is. Dit is wel at random!