» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.19 - Clustersteekproef

Voor een clustersteekproefClustersteekproefSteekproef van clusters uit een populatie. Eentrapssteekproef is een clustersteekproef waarbij men na het trekken van de clusters alle elementen uit de getrokken clusters voor het onderzoek benadert. Tweetrapssteekproef is een clustersteekproef waarbij men na het trekken van de clusters ook een...

klik voor meer informatie
(trossteekproef) splitst men het steekproefkaderSteekproefkaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
in groepen (clusters). Daarna trekt men een aselecte steekproefAselecte steekproefSteekproef, waarbij de objecten uit het steekproefkader zijn getrokken op basis van toeval, waarbij elk object een gelijke kans heeft om in de steekproef terecht te komen. Toeval kan bereikt worden door gebruik te maken van een toevalsgetal....

klik voor meer informatie
uit de clusters. Vervolgens ondervraagt men elk element uit de getrokken clusters (eentrapssteekproef). Of men trekt uit de elementen van elk getrokken clusterClusterBinnen een grotere populatie een groep personen of objecten met eenzelfde kenmerk of voorkeur. Voorbeeld: het cluster werkende vrouwen binnen de populatie van vrouwen....

klik voor meer informatie
weer een aselecte steekproefAselecte steekproefSteekproef, waarbij de objecten uit het steekproefkader zijn getrokken op basis van toeval, waarbij elk object een gelijke kans heeft om in de steekproef terecht te komen. Toeval kan bereikt worden door gebruik te maken van een toevalsgetal....

klik voor meer informatie
(tweetrapssteekproef).

Allereerst een speciale toepassing van een eentrapssteekproef: de area steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
(gebiedssteekproef). Het steekproefkaderSteekproefkaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
bestaat uit een kaart van een gebied. Bepaalde deelgebieden (bijv. stadswijken) vormen de willekeurig gekozen clusters. Binnen elk gekozen clusterClusterBinnen een grotere populatie een groep personen of objecten met eenzelfde kenmerk of voorkeur. Voorbeeld: het cluster werkende vrouwen binnen de populatie van vrouwen....

klik voor meer informatie
moet de enquêteur zo veel mogelijk alle adressen afgaan.

Een speciale toepassing van een tweetrapssteekproef is de random-walk-methode (startadressenmethode, random route steekproef).
Uit een kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
trekt men huis- of bedrijfsadressen. Deze dienen als startadres voor de enquêteur, die op basis van instructies verder willekeurige adressen gaat bezoeken.

TIP: Geef een enquêteur altijd glasheldere instructies voor alle mogelijke situaties. Het is namelijk van belang voor het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
dat alle elementen op dezelfde wijze worden getrokken. Ook moeten alle metingen op dezelfde wijze worden gedaan. Voor de random-walk-methode luidt de instructie bijvoorbeeld: loopLoopEen of meer vragen in een vragenlijst die een herhaling zijn van reeds gestelde vragen. Hiermede kan de juistheid van beantwoording worden gecontroleerd. Loop is een Engelse term....

klik voor meer informatie
richting het eersthogere nummer, ga de eerste straat links, neem daar het derde huisnummer, of bij weigeringWeigeringHet totaal van de in een onderzoek niet of onvolledig afgenomen interviews of enqutes. Non-respons wordt veroorzaakt doordat respondenten medewerking weigeren, onbereikbaar zijn, enzovoort. Weigering kan geheel maar ook gedeeltelijk zijn, bijvoorbeeld bij een persoonlijke vraag. Op het voorkomen...

klik voor meer informatie
/ niet thuis etcetera het volgende.

De redenen voor het trekken van een clustersteekproefClustersteekproefSteekproef van clusters uit een populatie. Eentrapssteekproef is een clustersteekproef waarbij men na het trekken van de clusters alle elementen uit de getrokken clusters voor het onderzoek benadert. Tweetrapssteekproef is een clustersteekproef waarbij men na het trekken van de clusters ook een...

klik voor meer informatie
kunnen zijn:
CASUS
Ferco Matini wil 500 Hypercardhouders uit een bestand van 255.280 kaarthouders laten interviewen. Hyper beschikt over 400 winkels, elk met zijn eigen verzorgingsgebiedVerzorgingsgebiedHet geografische gebied waarbinnen de inwoners als (potentile) klanten van een winkel beschouwd kunnen worden. Het verzorgingsgebied van een supermarkt (dagelijkse boodschappen) is beduidend kleiner dan dat van een autodealer....

klik voor meer informatie
. Stel dat hij de 500 klantenkaarthouders aselect uit het bestand trekt. De kansKansDe waarschijnlijkheid waarmee een situatie (of alternatief) zal voorkomen....

klik voor meer informatie
is dan groot dat de interviewer naar (bijna) alle 400 winkels moet om er één, twee of heel misschien meer kaarthouder(s) te ondervragen. Dat wordt een dure en tijdrovende affaire. Daarom trekt Matini eerst uit alle 400 verzorgingsgebieden aselect 20 gebieden. Daarna trekt hij per verzorgingsgebiedVerzorgingsgebiedHet geografische gebied waarbinnen de inwoners als (potentile) klanten van een winkel beschouwd kunnen worden. Het verzorgingsgebied van een supermarkt (dagelijkse boodschappen) is beduidend kleiner dan dat van een autodealer....

klik voor meer informatie
een clusterClusterBinnen een grotere populatie een groep personen of objecten met eenzelfde kenmerk of voorkeur. Voorbeeld: het cluster werkende vrouwen binnen de populatie van vrouwen....

klik voor meer informatie
van 25 kaarthouders. Ook dit doet hij aselect. Zo verkrijgt hij een clustersteekproefClustersteekproefSteekproef van clusters uit een populatie. Eentrapssteekproef is een clustersteekproef waarbij men na het trekken van de clusters alle elementen uit de getrokken clusters voor het onderzoek benadert. Tweetrapssteekproef is een clustersteekproef waarbij men na het trekken van de clusters ook een...

klik voor meer informatie
van n = 500 (20 gebieden × 25 kaarthouders).