» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.20 - Selecte steekproef

Bij gebrek aan een kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
waaruit men een aselecte steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
kan trekken, komt de representativiteitRepresentativiteitRepresentatief wil zeggen dat alle relevante kenmerken van de populatie in de steekproef in dezelfde verhouding voorkomen. Een steekproef moet representatief zijn voor de populatie waaruit de steekproef is getrokken. Representativiteit wordt verkregen wanneer: - alle elementen van de populatie...

klik voor meer informatie
in gevaar. Om dit gevaar zo goed mogelijk te ondervangen, zijn de quotasteekproefQuotasteekproefSteekproeftrekking waarbij verschillende groepen respondenten worden onderscheiden. De groepen zijn verdeeld naar voor het onderzoek relevante kenmerken, bijvoorbeeld leeftijd en geslacht. De marktonderzoeker wil voor iedere groep een voldoende grote steekproef (quotum). Door alle quota te ¬Ďvullen¬í...

klik voor meer informatie
en de sneeuwbalmethodeSneeuwbalmethodeVorm van steekproeftrekking waarbij men elke respondent vraagt om één of meer andere mogelijke respondenten te noemen. Die past men toe als de elementen van de populatie moeilijk vindbaar zijn. Voorbeeld: een steekproef onder computer-hackers....

klik voor meer informatie
ontwikkeld.

Bij de quotasteekproefQuotasteekproefSteekproeftrekking waarbij verschillende groepen respondenten worden onderscheiden. De groepen zijn verdeeld naar voor het onderzoek relevante kenmerken, bijvoorbeeld leeftijd en geslacht. De marktonderzoeker wil voor iedere groep een voldoende grote steekproef (quotum). Door alle quota te ¬Ďvullen¬í...

klik voor meer informatie
gaat de marktonderzoeker uit van bepaalde aantallen respondenten (quota) die hij moet enquêteren. De quota zijn verdeeld naar voor het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
relevante kenmerken van de populatiePopulatieDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord ¬Ďpopulatie¬í wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met het...

klik voor meer informatie
, bijvoorbeeld leeftijdLeeftijdBegrip: Leeftijd zie ook: Intrapersoonlijke factor Intrapersoonlijke factor in de verklaring van het consumentengedrag. Het verband met consumentengedrag is soms sterk (denk aan kaartjes voor een rap-concert), soms zwak (denk aan treinkaartjes). Desondanks kan een aanbieder van...

klik voor meer informatie
, geslacht of woonplaats. Door alle quota te 'vullen' met respondenten, geeft de steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
toch een min of meer representatiefRepresentatiefRepresentatief wil zeggen dat alle relevante kenmerken van de populatie in de steekproef in dezelfde verhouding voorkomen. Een steekproef moet representatief zijn voor de populatie waaruit de steekproef is getrokken. Representativiteit wordt verkregen wanneer: - alle elementen van de populatie...

klik voor meer informatie
beeldBeeldEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zo’n onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image)....

klik voor meer informatie
van de populatiePopulatieDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord ¬Ďpopulatie¬í wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met het...

klik voor meer informatie
.

CASUS
Voor zijn onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
rond de Hypercard wil Ferco Matini ook nog 100 Hyperbezoekers zónder kaart laten interviewen. Uiteraard heeft hij geen kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
van deze populatiePopulatieDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord ¬Ďpopulatie¬í wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met het...

klik voor meer informatie
. Voor het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
is het bestedingsbedrag relevant. De interviewer stuurt hij naar een groot filiaal met de opdracht twee quota te ondervragen: een quotum van 50 mensen met een besteding onder 20 Euro en een quotum van 50 mensen met een besteding boven 20 Euro. De interviewer gaat bij de kassa's staan en ziet op het kassadisplay in welk quotum hij de ondervraagdeOndervraagdeDegene die in een onderzoek de vragen beantwoordt...

klik voor meer informatie
moet plaatsen. Zo moet hij beide quota zien ‘vol’ te krijgen.


De sneeuwbalmethodeSneeuwbalmethodeVorm van steekproeftrekking waarbij men elke respondent vraagt om één of meer andere mogelijke respondenten te noemen. Die past men toe als de elementen van de populatie moeilijk vindbaar zijn. Voorbeeld: een steekproef onder computer-hackers....

klik voor meer informatie
is een vorm van steekproeftrekkingSteekproeftrekkingHet samenstellen van een steekproef. Dit kan op verschillende manieren gebeuren....

klik voor meer informatie
waarbij men elke respondentRespondentPersoon die meewerkt aan marktonderzoek, in het bijzonder aan een interview, enquête, observatie of experiment. ...

klik voor meer informatie
vraagt om één of meer andere mogelijke respondenten te noemen. Dit past men toe als de elementen van de populatiePopulatieDe verzameling van alle voor een onderzoek relevante objecten. Het woord ¬Ďpopulatie¬í wordt ook gebruikt als het niet gaat om mensen, maar om dingen, organisaties, enzovoort. De omvang van de populatie wordt weergegeven met het symbool N (merk op dat de steekproefgrootte wordt weergegeven met het...

klik voor meer informatie
moeilijk vindbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een steekproefSteekproefEen aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: - De aselecte of blinde steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft...

klik voor meer informatie
onder hackers.