» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.25 - Fase 5: bevindingen, conclusies en aanbevelingen

De uitkomsten en conclusies van een onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
moeten een antwoord geven op de vraagstel¬ling van het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
. The European Society for Opinion Surveys and Market ResearchResearchTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
(ESOMAR) heeft een code opgesteld waarin staat wat in elk geval in een extern marktonderzoekrapportMarktonderzoekrapportIn een marktonderzoekrapport moeten de volgende onderwerpen naar voren komen: - de naam van de opdrachtgever en de naam van het onderzoekbureau - het doel van het onderzoek/de probleemstelling - uitkomsten en conclusies - een algemene beschrijving van de populatie - de wijze van...

klik voor meer informatie
moet voorkomen. Dat is in deze volgorde: Ook een interne marktonderzoeker doet er goed aan deze punten in zijn rapport op te nemen. Voor het gemak van de opdrachtgever zet men de conclusies vaak vooraan in het rapport. Meestal verwacht de opdrachtgever ook aanbevelingen.

De marktonderzoeker kan de uitkomsten van cijfermatig onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
met figuren verduidelijken.

Conclusie
De functieFunctieIn de organisatieleer: totaal van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een persoon. Een taak voldoet volgens recente inzichten aan voorwaarden zoals: - afwisseling; - uitdagend, maar binnen het vermogen (de competentie) van de functionaris vallend....

klik voor meer informatie
van marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risicos die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
is de onzekerheid bij het nemen van beslissingen te verkleinen. Maar zoals overal: 'the proof of the pudding is in the eating'. Pas als de marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
zijn beslissing in de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
brengt, zal blijken of hij de goede beslissing heeft genomen.