» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.26 - Informatievoorziening van de onderneming

InformatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
heeft binnen een organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
uiteenlopende functies. Denk bijvoorbeeld aan:
 • het ondersteunen bij moeilijke beslissingen;
 • het meten van behaalde resultaten en afwijkingen daarin;
 • het tijdig onderkennen van veranderingen in de omgeving;
 • het voldoen aan wettelijke rapportageverplichtingen.
Ondernemingen die het snelst over de beste informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
beschikken, kunnen de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
vaak een stap voor zijn. Juist deze stap is bepalend voor succesvol ondernemerschap.

In de informatievoorziening kan een marketinginformatiesysteem (MIS) een belangrijke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
spelen. Dit is een (meestal geautomatiseerd) systeem, dat relevante interne en externe informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
, primaire en secundaire gegevens verzamelt, verwerkt en opslaat. Een MIS moet rapportages over de marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
, de eigen marketinginspanningen en resultaten, enzovoort opleveren. Een goed MIS levert beslissers op tijd de voor hen relevante informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
in een overzichtelijke en hanteerbare vorm.

Figuur 4.9 laat zien dat een MIS gegevens uit de interne en externe marketingomgeving bruikbaar maakt voor het werk van marketeers.Figuur 4.9 De plaatsPlaatsInstrument van de marketingmix, een van de zogeheten Vier Ps. Hieronder vallen die beslissingen die te maken hebben met de verkrijgbaarheidstelling van het product. In het geval van de detailhandel spreekt men in het bijzonder ook over de vestigingsplaats...

klik voor meer informatie
van het MarketingInformatieSysteem (MIS)

Uit figuur 4.9 blijkt dat een MIS is opgebouwd uit vier componenten:
 1. Het systeem voor interne gegevens verzamelt gegevens die binnen de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

  klik voor meer informatie
  aanwezig zijn.
 2. Het marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

  klik voor meer informatie
  intelligence systeem verzamelt continu gegevens die vanuit de externe omgeving op de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

  klik voor meer informatie
  afkomen. De twee eerstgenoemde onderdelen van het MIS verzamelen hun gegevens in een databankDatabankEen gesystematiseerde en gemakkelijk toegankelijke verzameling van gegevens. Veelal maakt een databank onderdeel uit van het Managementinformatiesysteem (MIS)....

  klik voor meer informatie
  . Als deze databankDatabankEen gesystematiseerde en gemakkelijk toegankelijke verzameling van gegevens. Veelal maakt een databank onderdeel uit van het Managementinformatiesysteem (MIS)....

  klik voor meer informatie
  te veel gegevens verzamelt en bewaart, wordt het MIS te kostbaar. Maar te weinig gegevens maken het MIS onpraktisch. Ook de startinvestering en de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

  klik voor meer informatie
  van het voortdurende bijhouden van het MIS moeten natuurlijk een goed rendementRendementHet rendement van een onderneming of een deel van een onderneming is de verhouding van het in de onderneming vastgelegde vermogen en de opbrengst (winst) die met dat vermogen is behaald....

  klik voor meer informatie
  opleveren.
 3. Het marktonderzoeksysteem verzorgt het gericht verzamelen van gegevens voor de oplossing van specifieke marketingproblemen. Het overgrote deel van dit hoofdstuk is dus te plaatsen in deze component van het MIS.
 4. Het analytische marketingsysteemMarketingsysteemOrganisatie van het distributiekanaal, met het doel voor een gecordineerde samenwerking te zorgen tussen de verschillende schakels....

  klik voor meer informatie
  (modellenbank, MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

  klik voor meer informatie
  Decision Support System(MDSS)) heeft als taakTaakWerkzaamheid, activiteit. Een aantal gelijksoortige en gelijkwaardige taken vormt samen een functie....

  klik voor meer informatie
  het ontwerpen van statistische voorspellingsmodellen. Met de informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

  klik voor meer informatie
  uit de andere drie componenten kan het MDSS marketingbeslissingen ondersteunen. De marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

  klik voor meer informatie
  kan een zoekopdrachtZoekopdrachtVraagstelling die wordt ingevoerd in het analytisch marketingsysteem of in een databank. Via een geautomatiseerde procedure worden de beschikbare gegevens opgeroepen en (al dan niet gecombineerd of op een andere manier bewerkt) weergegeven. Voorbeeld: in een databank met kassagegevens van een...

  klik voor meer informatie
  (query) (laten) uitvoeren om antwoord te krijgen op zijn specifieke vraagSpecifieke vraagDe relatieve vraag is hetzelfde als de secundaire vraag, maar dan uitgedrukt in een percentage van de primaire vraag....

  klik voor meer informatie
  van dat moment.

Vragen waarop het MDSS van HypermarktHypermarktWinkeltype met als hoofdkenmerk een zeer breed, redelijk diep assortiment van food- en non-foodartikelen dat door middel van zelfbediening wordt verkocht....

klik voor meer informatie
door middel van een queryQueryVraagstelling die wordt ingevoerd in het analytisch marketingsysteem of in een databank. Via een geautomatiseerde procedure worden de beschikbare gegevens opgeroepen en (al dan niet gecombineerd of op een andere manier bewerkt) weergegeven. Voorbeeld: in een databank met kassagegevens van een...

klik voor meer informatie
een antwoord zou kunnen geven, zijn: Bedrijven met grote gegevensbestanden kunnen overgaan tot datawarehousingDatawarehousingBegrip: Datawarehousing zie ook: Analytisch marketingsysteem Databank Het koppelen van de gegevensbestanden (databanken) van verschillende afdelingen (bijvoorbeeld Marketing, Productie, Inkoop, Facturatie, Personeel). Dit maakt datamining mogelijk: het spitten naar onontdekte...

klik voor meer informatie
. Dit wil zeggen dat men de bestanden van marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
, maar ook die van productie, inkoop, facturatie, personeelPersoneelVerzamelnaam voor werknemers in een organisatie, branche, enzovoort. Personeel is in de marketing van belang als instrument van Dienstenmarketing en van Detailhandelsmarketing. Het is arbitrair of men Personeel als een afzonderlijk instrument beschouwt, of het beschouwt als een aspect van het...

klik voor meer informatie
, enzovoort aan elkaar koppelt. Dit maakt datamining mogelijk: het 'spitten' naar onontdekte verbanden tussen de zeer diverse gegevens (data).

CASUS
Bij HypermarktHypermarktWinkeltype met als hoofdkenmerk een zeer breed, redelijk diep assortiment van food- en non-foodartikelen dat door middel van zelfbediening wordt verkocht....

klik voor meer informatie
heeft datamining het volgende verband laten zien:
wanneer er meer dan 15% nieuw, oningewerkt winkelpersoneel op de winkelvloer aanwezig is, daalt tijdelijk het aanbod van emballage (lege flessen en dergelijke) vanuit de vestiging. Het is nog onduidelijk hoe dit komt: heeft de bedrijfsleiding teveel andere zaken aan het hoofd, is de innamemachine niet continu in bedrijf of weten de magazijnhulpjes nog niet met welke vrachtwagen ze de emballage moeten meegeven?


Men noemt het volgen van de gebeurtenissen in de omgeving ook wel business intelligenceBusiness intelligenceHet consequent volgen, analyseren en vastleggen van ontwikkelingen in de externe omgeving van de onderneming. De onderneming kan zijn BI binnen het MIS koppelen aan andere management(informatie)systemen. Het wordt dan mogelijk om min of meer automatisch te beslissen over veranderingen in...

klik voor meer informatie
(BI). De ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
kan zijn BIBIHet consequent volgen, analyseren en vastleggen van ontwikkelingen in de externe omgeving van de onderneming. De onderneming kan zijn BI binnen het MIS koppelen aan andere management(informatie)systemen. Het wordt dan mogelijk om min of meer automatisch te beslissen over veranderingen in...

klik voor meer informatie
koppelen aan andere managementsystemen (bijvoorbeeld voor klanteninformatie, inkoop, voorraad). Het wordt dan mogelijk om min of meer automatisch te beslissen over veranderingen in assortimenten, voorraden, verkoopprijzen, verkoopcondities en dergelijke. Dit heet closed-loop BI.