» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 4 - Marktonderzoek

Inhoudsopgave

4.27 - Marktonderzoek in opdracht

Sommige organisaties doen marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico’s die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
‘in eigen huis’. Andere besteden dat geheel of gedeeltelijk uit, bijvoorbeeld aan een veldwerkbureauVeldwerkbureauMarktonderzoekbureau dat (alleen) veldwerk verricht....

klik voor meer informatie
. Veel organisaties combineren beide manieren.

In Nederland bestaan honderden externe marktonderzoekbureaus. Hieronder zitten enkele heel grote bureaus en vele kleine. Een aantal bureaus is verenigd in de VMOVMONederlandse vereniging van marktonderzoekbureaus, die eisen van vakmatigheid en bureaukwaliteit stelt aan de leden....

klik voor meer informatie
(Vereniging van Marktonderzoekbureaus). In Europa bestaat de ESOMAR als vereniging van bureaus. Voor de vakmensen in Nederland is er dan nog een beroepsvereniging, de NVvM (Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers).
4.27.1 - Een briefing maken

Wie een marktonderzoeker een opdracht wil geven, moet hem natuurlijk alle informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
geven die hij nodig heeft. Een briefingBriefingInstructie van de opdrachtgever aan een externe adviseur of uitvoerder. Binnen de marketing heeft men vooral te maken met: - marktonderzoekbureau; - reclamebureau....

klik voor meer informatie
is een nauwkeurige opdrachtbeschrijving met achtergrondinformatie. Een briefingBriefingInstructie van de opdrachtgever aan een externe adviseur of uitvoerder. Binnen de marketing heeft men vooral te maken met: - marktonderzoekbureau; - reclamebureau....

klik voor meer informatie
aan een extern marktonderzoekbureauMarktonderzoekbureauOnderneming die in opdracht van andere organisaties marktonderzoek verricht. Ook verrichten marktonderzoekbureaus onderzoek voor eigen rekening en risico, waarvan ze de resultaten vervolgens al dan niet tegen betaling naar buiten brengen. Er zijn gespecialiseerde bureaus (die bijvoorbeeld alleen...

klik voor meer informatie
bevat in elk geval: TIP: Laat marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico’s die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
uitvoeren of in elk geval beoordelen door iemand die niet zelf de marketingbeslissing moet nemen. De kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
van marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico’s die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
hangt er voor een deel vanaf of er objectief (zuiver, onbevooroordeeld) naar de waarheid is gezocht. De beslisser zelf is meestal niet objectief. Als een marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
de marktkansen voor zijn nieuwe productidee zelf gaat onderzoeken, kun je verwachten dat hij zijn idee niet graag in rook ziet opgaan!4.27.2 - Een onderzoeksopzet beoordelen

Als je de onderzoeksopzetOnderzoeksopzetFase 2 van het onderzoekproces. In deze fase stelt de marktonderzoeker het volgende vast (voorzover van toepassing): * de keuze tussen verkennend, verklarend en toetsend onderzoek; * de keuze tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek; * het formuleren van een onderzoekshypothese; * de keuze...

klik voor meer informatie
van iemand moet beoordelen, let dan in elk geval hierop:4.27.3 - Een begroting maken of beoordelen

Een goede begrotingBegrotingEen begroting is een schatting van de te maken kosten. In bepaalde gevallen aangevuld met een schatting van verwachte opbrengsten. Op basis van een begroting kunnen beslissingen over het beschikbaar stellen van middelen, het verlenen van een opdracht, enzovoort worden genomen. Daarom bestaan er...

klik voor meer informatie
(budgetvoorstel) is afgeleid van de voorgestelde onderzoeksopzetOnderzoeksopzetFase 2 van het onderzoekproces. In deze fase stelt de marktonderzoeker het volgende vast (voorzover van toepassing): * de keuze tussen verkennend, verklarend en toetsend onderzoek; * de keuze tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek; * het formuleren van een onderzoekshypothese; * de keuze...

klik voor meer informatie
en blijft binnen het budget. Het is lastig om algemene richtlijnen te geven voor de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van (onderdelen van) marktonderzoekMarktonderzoekHet verzamelen en analyseren van gegevens om marketingbeslissingen te kunnen nemen. Marktonderzoek dient voor het beperken van de risico’s die met beslissingen samenhangen. De statistiek biedt bruikbare technieken voor de verwerking van getalsmatige gegevens uit marktonderzoek. Marktonderzoek...

klik voor meer informatie
. Want het vinden van de ene informatieInformatieAntwoord op een vraag, over het algemeen afgeleid van gegevens, door daarin een verband te vinden. Daarom ook wel: geordende gegevens. ...

klik voor meer informatie
is een peuleschil, terwijl men voor de andere lang en diep moet graven. TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.8 toont een voorbeeldbegroting om toch een idee te geven.

CASUS
Marktonderzoeker Ferco Matini van HypermarktHypermarktWinkeltype met als hoofdkenmerk een zeer breed, redelijk diep assortiment van food- en non-foodartikelen dat door middel van zelfbediening wordt verkocht....

klik voor meer informatie
levert zijn interne opdrachtgever Ellen Langleven een begrotingBegrotingEen begroting is een schatting van de te maken kosten. In bepaalde gevallen aangevuld met een schatting van verwachte opbrengsten. Op basis van een begroting kunnen beslissingen over het beschikbaar stellen van middelen, het verlenen van een opdracht, enzovoort worden genomen. Daarom bestaan er...

klik voor meer informatie
op haar verzoek. Hij heeft daarvoor vaststaande interne verrekenprijzen. Want bijvoorbeeld de kostenKostenIn geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden zes soorten. - Complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productiemiddelen bijkomende of complementaire kosten. Dit zijn kosten van noodzakelijke hoeveelheid arbeid, grondstoffenverbruik,...

klik voor meer informatie
van het MIS moeten in zijn tarieven zijn verrekend. Langleven wil onderzocht zien welke soorten aanbiedingen (niet prijsaanbiedingen) in principe de aandacht trekken van Hypercardhouders. Voor het gemak gaan we ervan uit dat Matini het veldwerkVeldwerkHet verzamelen van primaire gegevens als onderdeel van marktonderzoek. Het tegenovergestelde van bureauonderzoek....

klik voor meer informatie
niet verder uitbesteedt.


TabelTabelSystematische rangschikking van cijfers in een assenstelsel....

klik voor meer informatie
4.8 Voorbeeldbegroting marktonderzoek
 Onderwerp Aantal  Prijs € /eenheid  Totaalprijs 
 Desk research naar soorten aanbiedingen in het MIS 2 uur  66 / uur  132
 Opstellen vragenlijst met toonmateriaal 6 uur  66 / uur  396
 Trekken van winkelsteekproef uit databank 0,5 uur  66 / uur  33
 Mondeling intervieuwen van 100 Hyperkaarthouders in 4 verschillende winkels (20 to 30 per winkel); inclusief reistijd 40 uur  35 / uur  1.400
 Invoeren data in statistisch programma 6 uur   35 / uur  210
 Statistische verwerking en rapportage  6 uur  66 / uur 396
 Opstellen aanbevelingen  4 uur  66 / uur  264
 Overleg met opdrachtgever  10 uur  66 / uur  660
 Reiskosten en diversen      250
 Totaal:      3.741


De begrotingBegrotingEen begroting is een schatting van de te maken kosten. In bepaalde gevallen aangevuld met een schatting van verwachte opbrengsten. Op basis van een begroting kunnen beslissingen over het beschikbaar stellen van middelen, het verlenen van een opdracht, enzovoort worden genomen. Daarom bestaan er...

klik voor meer informatie
volgt de volgorde van het onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
. Je ziet dat mensen die het veldwerkVeldwerkHet verzamelen van primaire gegevens als onderdeel van marktonderzoek. Het tegenovergestelde van bureauonderzoek....

klik voor meer informatie
doen minder duur zijn dan een hoogopgeleide marktonderzoeker.