» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 9 - Product en assortiment

Inhoudsopgave

9.1 - Wat is een product?

We kunnen een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
op verschillende manieren bekijken:
 • als een bundel van bevredigingsmiddelen;
 • kijkend naar doelgroep: consumenten en industriële producten;
 • als instrument van de marketingmix;
 • als een onderverdeling zoals Leeflang hanteert of zoals Kotler die hanteert;
 • als een onderverdeling gebaseerd op de mogelijke bestedingen van de afnemers.
9.1.1 - Het product als een bundel van bevredigingsmiddelen

De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
koopt een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
, omdat het beschikt over een aantal producteigenschappen die voor hem essentieel zijn en die tegemoet komen aan de nuttigheden / bevrediging die hij zoekt.

Dit productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
kan zowel op materiële als op immateriële zaken (diensten) betrekking hebben. De bundel bevredigingsmiddelen die het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
vormt, noemen we de centrale waarden (of: core values) van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. De invulling van deze centrale waarden bepaalt o.a. of de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
wenst te gebruiken.
Deze centrale waarden kunnen worden geclassificeerd in:
 • instrumentele/concrete of functionele producteigenschappen;
 • rationele productwaarden;
 • emotionele of affectieve productwaarden.

Instrumentele/concrete of functionele producteigenschappen

Dit zijn zintuiglijk waarneembare, tastbare, meetbare, technische eigenschappen van een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
.
Voorbeelden:
 • het percentage vet in margarine;
 • het benzineverbruik bij een auto;
 • het aantal MB’s van de harde schijf van je computer.

Rationele productwaarden
Bij rationele productwaarden moet je denken aan productprestaties waar consumenten verstandelijk iets in zien. Deze waarden worden toegekend aan de instrumentele producteigenschappen.
Voorbeelden:
Emotionele of affectieve productwaarden
De rationele productwaarden kunnen een emotionele of affectieve productwaarden als invulling krijgen.
Voorbeelden: Wil men een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
positionerenPositionerenHet eigen product of merk te midden van concurrerende producten of merken een gewenste eigen plaats of imago geven. De consument beleeft het verschil tussen concurrerende producten of merken, waarbij diverse maatstaven of invalshoeken min of meer bewust worden gehanteerd. Het commercile...

klik voor meer informatie
, dan zal men vaak een keuze maken voor het met nadruk communiceren van een emotionele productwaardeEmotionele productwaardeDoor de consument aan een product toegeschreven (gevoelsmatig) effect. De emotionele productwaarde kan zowel van (1) instrumentele als van (2) emotionele producteigenschappen zijn afgeleid. Voorbeeld van (1): consument eet de margarine die niet schadelijk is voor hart en bloedvaten omdat hij...

klik voor meer informatie
.

Niet alleen de producent of leverancier, maar ook de maatschappij en de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
zelf kunnen emotionele waarden aan een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
toevoegen: We kennen in het kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
van waarden ook nog mass-customization. Hierbij wordt de waardeketen zodanig ingericht, dat voor iedere afzonderlijke afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
in een marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
met vele afnemers, toch een uniek op die afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
afgestemd productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
kan worden geleverd, zonder of tegen een geringe meerprijs. Voorbeelden: Dell-computers en Levi’s Original Spin-jeans.

Een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
kan ook onderverdeeld worden in:  

9.1.2 - Consumenten en industriële goederen

Kijkend naar de doelgroepDoelgroepGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
onderscheiden wij consumenten goederen en industriële goederen: Bij het vervaardigen, produceren van producten ontstaat een indeling in:
 • Productiemiddelen: met welke hulpmiddelen, machines vervaardigt men een product;
 • Halffabrikaten: hiermee verwerkt men de grondstoffen; dit gebruikt men voor de vervaardiging van gebruiksvoorwerpen;
 • Gereedschappen;
 • Grond- en hulpstoffen.9.1.3 - Het product als instrument van de marketingmix

Het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
is het centrale instrument van de marketingmix, als het erom gaat om de behoeften van een bepaalde doelmarktDoelmarktGekozen markt of deelmarkt waarop de onderneming de marketingactiviteiten richt. De doelmarkt kan bestaan uit n of meer deelmarkten. ...

klik voor meer informatie
winstgevend te bevredigen. De overige marketingmixinstrumenten worden namelijk voor een belangrijk deel mede bepaald door productbeslissingen:


9.1.4 - Onderverdeling volgens Leeflang of Kotler

De meest gangbare onderverdelingen in de marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
zijn die van P.S.H. Leeflang en Ph. Kotler.

De productniveaus van prof.dr. P.S.H. Leeflang
Leeflang omschrijft het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
aan de hand van drie verzamelingen van eigenschappen waaruit een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
is opgebouwd:
Het fysieke product
Het fysieke productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
(of: productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
in enge zin) heeft betrekking op de fysieke eigenschappen van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Dit zijn de eigenschappen die eigen zijn aan het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
(afmeting, samenstelling, gewichtGewichtFactor waarmee men het relatieve belang van een variabele, criterium, factor, enzovoort aangeeft. In het algemeen tellen de gewichten op tot 1 of 100. Voorbeeld: factor A heeft een gewicht van 0,2 en factor B een gewicht van 0,8. Factor B is 4 maal zo belangrijk als factor A. Samen vormen deze...

klik voor meer informatie
, smaak en dergelijke). Bij de centrale waarden van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
waren dit de instrumentele producteigenschappen. Op basis van deze fysieke eigenschappen is nauwelijks onderscheid aan te brengen tussen concurrerende producten. Elke koelkast koelt, elke auto rijdt en elke frisdrank lest dorst.

Het uitgebreide product
Aan het fysieke productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
kan de producent een aantal eigenschappen toevoegen: zo ontstaat het uitgebreide productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Die toegevoegde eigenschappen zorgen ervoor dat het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
zich – in rationele en/of emotionele zin – wel onderscheidt van dat van de concurrent. Deze toegevoegde eigenschappen kunnen dus zowel instrumenteel zijn als emotioneel. We kennen de volgende eigenschappen:

Toegevoegde instrumentele eigenschappen
Dit zijn instrumentele eigenschappen die de producent aan zijn productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
geeft op het
gebied van: Toegevoegde emotionele eigenschappen
De producent tracht hiermee het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
karaktertrekken mee te geven als: ReclameReclameOverredende commercile communicatie over producten en organisaties, waarbij tegen betaling gebruik wordt gemaakt van massamedia en waarvan het doel is de kennis, de attitude en mogelijk het gedrag van een doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te benvloeden. Reclame kan op...

klik voor meer informatie
speelt een heel belangrijke rolRolHet gedragspatroon dat iemand heeft in een bepaalde situatie. Eenzelfde persoon kan meerdere rollen vervullen: koper, beslisser, enzovoort. Rol is een sociale factor in het koopbeslissingsproces...

klik voor meer informatie
bij het toevoegen van deze emotionele eigenschappen. Safari-reizen gekoppeld aan avontuur is in dit verband een klassiek voorbeeld.

Het uitgebreide productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
is dus de som van de fysieke eigenschappen en de toegevoegde eigenschappen. De toegevoegde eigenschappen kunnen ervoor zorgen dat het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
een eigen imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zon onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
krijgt. Dit imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zon onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
kan verder worden ondersteund door de andere marketingmix-instrumenten (distributie, prijsPrijsHet begrip prijs is verschillend in de algemene economie en in de marketing: - in de algemene economie: de in geld uitgedrukte ruilwaarde van een product; - in de marketing: een instrument om de ondernemings- en marketingdoelstellingen mede te helpen realiseren. De prijs bepaalt de opbrengst...

klik voor meer informatie
, promotie). De toegevoegde eigenschappen kunnen zó uniek zijn, dat er wordt gesproken van een USPSPDoor middel van het tijdelijk aantrekkelijker maken van de prijs/waardeverhouding door de prijs tijdelijk te verlagen (korting) of de waarde tijdelijk te verhogen (10% extra inhoud) trachten het korte-termijnverkoopresultaat te vergroten. Sales promotion is dus op actie gericht. Vandaar ook...

klik voor meer informatie
, een unique selling propositionUnique Selling PropositionPropositie of verkoopargument, gebaseerd op een eigenschap van het product of de leverancier, dat de concurrentie niet kan of wil hanteren. Deze eigenschap moet door een belangrijk deel van het marktsegment worden gewenst. Het USP (of EVA) kan betrekking hebben op het gebruiksmoment, op het...

klik voor meer informatie
(of EVA: exclusief verkoopargument).

Uiteraard moet de producent ervoor zorgen dat de toegevoegde eigenschappen voor de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
van belang zijn.

Het totale product
Het totale productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
bestaat uit het uitgebreide productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
plus de eigenschappen die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
daarvan afleidt (zie figuur 9.1). Deze afgeleide eigenschappen komen tot stand doordat consumenten benefits (voordelen) ontlenen aan het gebruik en het bezit van het uitgebreide productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Voorbeelden van deze afgeleide eigenschappen zijn:Figuur 9.1 Opbouw van het totale productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
.


De productniveaus van Kotler
In zijn meest gangbare productindelingProductindelingIndeling van producten, die een functie kan hebben voor het formuleren van het marketingbeleid. We behandelen de volgende indelingen: - consumentengoed/industrile goed; deze indeling is gebaseerd op de afnemer; - de indeling van Copeland; deze indeling is gebaseerd op de koopinspanning...

klik voor meer informatie
stelt Kotler dat bij de ontwikkeling van een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
op drie niveaus naar een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
moet worden gekeken. Hij onderscheidt:

Figuur 9.2 Drie niveaus van Kotler

Het core product
Het core productCore productCore product is het meest fundamentele productniveau. Het gaat om de behoefte die met het product wordt bevredigd, en dus niet zozeer alleen om de eigenschappen van een product....

klik voor meer informatie
is het meest fundamentele productniveau. Het gaat om de behoefteBehoefteEen behoefte is een door de mens geconstateerd tekort aan iets. Er is altijd een inwendige of uitwendige prikkel voordat iemand zich bewust wordt van een behoefte. Als de behoefte bewust en intens genoeg is, ontstaat een motief. Binnen behoeften is er een onderscheid tussen de primaire...

klik voor meer informatie
die met het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
wordt bevredigd, en dus niet zozeer alleen om de eigenschappen van een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Daarom is het core productCore productCore product is het meest fundamentele productniveau. Het gaat om de behoefte die met het product wordt bevredigd, en dus niet zozeer alleen om de eigenschappen van een product....

klik voor meer informatie
een abstract productbegrip; het heeft betrekking op de basisbehoefte die een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
voor de afnemerAfnemerPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
invult.

Een cosmeticaproducent maakt cosmetica, maar het core productCore productCore product is het meest fundamentele productniveau. Het gaat om de behoefte die met het product wordt bevredigd, en dus niet zozeer alleen om de eigenschappen van een product....

klik voor meer informatie
zou men kunnen omschrijven als ‘hoop’.
Een vrachtwagenproducent produceert vrachtwagens, het core productCore productCore product is het meest fundamentele productniveau. Het gaat om de behoefte die met het product wordt bevredigd, en dus niet zozeer alleen om de eigenschappen van een product....

klik voor meer informatie
is echter ‘transport’.
Voor een productontwikkelaar betekent dit dat hij vooral moet kijken naar de voordelen die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
met het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
wil kopen.

Het tangible product
Het tangible productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
is een concreet productbegrip. Tangible betekent dan ook: tastbaar, voelbaar. Het is het fysieke productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
met de concreet toegevoegde productkenmerken als merknaamMerknaamHet uitspreekbare gedeelte van het merk: het wordt meestal wettig gedeponeerd en is dan wettelijk beschermd. ...

klik voor meer informatie
, verpakkingVerpakkingDe verpakking speelt tegenwoordig een belangrijke rol; ze omvat veel meer dan bescherming van het product. Andere functies van de verpakking zijn: gebruiksgemak, opvallendheid, herkenbaarheid, emotional appeal, informatiebron, vergemakkelijken van vervoer, opslag en efficint hanteerbaar bij de...

klik voor meer informatie
, stijl, kwaliteitKwaliteitHieronder kunnen we verstaan de technische kwaliteit van een product en de consumentenkwaliteit van een product, respectievelijk de technische specificaties en de mate waarin volgens de consument het product zijn functies vervult....

klik voor meer informatie
. Het tangible productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
is het feitelijke productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
zoals dat aan de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
wordt aangeboden. Het komt grotendeels overeen met het hiervoor genoemde uitgebreide productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
van Leeflang.

Het augmented product
Met het augmented productAugmented productDe extras die de consument kan verkrijgen bij de aanschaf van het tangible product. Voorbeeld: software, service en garantie bij de aankoop van een computer....

klik voor meer informatie
worden de extra’s bedoeld die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
kan verkrijgen bij aanschaf van het tangible productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Het omvat naast het tangible productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
al die eigenschappen van een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
die niet fysiek waarneembaar zijn. De consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
koopt niet alleen een computer, maar ook de bijbehorende instructies, de software, de serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
, de garantieGarantieDe garantie is de verzekering van de producent of verkoper dat het product zal voldoen aan bepaalde vastgestelde normen...

klik voor meer informatie
, statusStatusHet sociale aanzien dat iemand heeft, denkt te hebben of nastreeft....

klik voor meer informatie
.

In de zevende druk van MarketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
ManagementManagementDe essentie van leiding is het richting geven aan actie van personen en deze actie op gang brengen en bestuderen om het gestelde doel te bereiken. Elementen van leiding zijn dan ook: analyse, planning, uitvoering en controle. Op grond hiervan kan een onderscheid worden gemaakt tussen: -...

klik voor meer informatie
onderscheidt Kotler een andere productindelingProductindelingIndeling van producten, die een functie kan hebben voor het formuleren van het marketingbeleid. We behandelen de volgende indelingen: - consumentengoed/industrile goed; deze indeling is gebaseerd op de afnemer; - de indeling van Copeland; deze indeling is gebaseerd op de koopinspanning...

klik voor meer informatie
dan de hiervoor behandelde driedeling. Daarin heeft hij het over vijf productniveaus: Het core productCore productCore product is het meest fundamentele productniveau. Het gaat om de behoefte die met het product wordt bevredigd, en dus niet zozeer alleen om de eigenschappen van een product....

klik voor meer informatie
(of: kernproduct) – Kotler spreekt liever van core benefit – sluit, zoals gezegd, aan bij de basisbehoefte die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
hoopt te bevredigen door de aanschaf van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. De hotelgast koopt eigenlijk ‘rust en slaap’, wanneer hij een hotelkamer boekt.

Het generic productGeneric productBegrip uit de productindeling van Kotler. Het generic product of generieke product komt overeen met het fysieke product. ...

klik voor meer informatie
(of: generieke product) komt overeen met het fysieke productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Kotler noemt het een basisversie van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Een hotel is een gebouw met een aantal kamers.

Het expected productExpected productHet product met de kwaliteit zoals de consument het minimaal verwacht....

klik voor meer informatie
(of: verwachte product) is het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
op het niveau zoals de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
het minimaal verwacht. Wanneer men als consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
een hotelkamer huurt, verwacht men minimaal een schoon bed, zeep en handdoeken, een telefoon, een kast voor kleren en rust. In onze westerse maatschappij is concurreren op dit niveau nauwelijks aan de orde, omdat bijna alle producten aan dit niveau voldoen. Het expected productExpected productHet product met de kwaliteit zoals de consument het minimaal verwacht....

klik voor meer informatie
niveau wordt vooral door de maatschappelijke ontwikkeling bepaald. Als men een hotelkamer boekt op het platteland van Rusland of van China, ligt het expected productExpected productHet product met de kwaliteit zoals de consument het minimaal verwacht....

klik voor meer informatie
niveau veel lager dan wanneer men in Nederland of Duitsland een hotelkamer boekt.

Een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
probeert onderscheid te creëren op augmented productAugmented productDe extras die de consument kan verkrijgen bij de aanschaf van het tangible product. Voorbeeld: software, service en garantie bij de aankoop van een computer....

klik voor meer informatie
(of: uitgebreid pro¬duct) niveau. Door extra eigenschappen toe te voegen aan het expected productExpected productHet product met de kwaliteit zoals de consument het minimaal verwacht....

klik voor meer informatie
probeert men zich te onderscheiden van de concurrentieConcurrentieWedijvering om de koopgunst van de afnemers, behorend tot de micro-omgeving van de onderneming. We onderscheiden concurrentie op verschillende niveaus: wensconcurrentie (verschillende behoeftecategorien), generieke concurrentie (binnen een behoeftecategorie), productvormconcurrentie (producttype)...

klik voor meer informatie
. Deze eigenschappen kunnen zowel instrumenteel als emotioneel zijn. Zo kan een hoteleigenaar hierop inspelen door bijvoorbeeld verse bloemen op de kamer te zetten en te zorgen voor een directe internetaansluiting, een pakje shampo in de badkamer, een eersteklas-keuken en een snelle bediening. Het gevaar bestaat dat de uitgebreide eigenschappen tot de verwachte eigenschappen gaan behoren, wanneer iedereen ze aanbiedt. Zo is het twijfelachtig of shampo voor een hotel nog wel op augmented productAugmented productDe extras die de consument kan verkrijgen bij de aanschaf van het tangible product. Voorbeeld: software, service en garantie bij de aankoop van een computer....

klik voor meer informatie
niveau moet worden gezien.

Het vijfde niveau in deze indeling van Kotler is het potential productPotential productHet vijfde niveau volgens Kotler: geeft aan wat het product in de toekomst kan gaan worden. ...

klik voor meer informatie
(of: potentieel product) niveau. Het augmented productAugmented productDe extras die de consument kan verkrijgen bij de aanschaf van het tangible product. Voorbeeld: software, service en garantie bij de aankoop van een computer....

klik voor meer informatie
niveau beschrijft wat het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
nu inhoudt, het potential productPotential productHet vijfde niveau volgens Kotler: geeft aan wat het product in de toekomst kan gaan worden. ...

klik voor meer informatie
niveau geeft aan wat het in de toekomst kan gaan worden. Enkele mogelijkheden: behalve de telefoon e-mail, behalve de kleurentelevisie een dvdrecorder met op de persoonlijke voorkeur afgestemde dvd’s.


9.1.5 - Onderverdeling

Op basis van mogelijke bestedingen van de afnemers kennen wij de onderverdeling in:
 • Inferieure goederen: producten waarvoor geldt dat de (relatieve) bestedingen daaraan zullen dalen naarmate het inkomen van de afnemers afneemt;
 • Noodzakelijke goederen: producten waarvoor geldt dat de relatieve bestedingen daaraan langzamer toenemen dan het inkomen van de afnemers stijgt;
 • Luxe goederen: producten waarvoor geldt dat de (relatieve) bestedingen daaraan snel toenemen naarmate het inkomen van de afnemers stijgt.
Alle voorgaande indelingen van de producten zijn gebaseerd op de verschillende manieren zoals wij naar een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
kunnen kijken. Elke manier van kijken naar een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
heeft daarbij andere gevolgen voor de invulling van de overige marketingmix-instrumenten.