» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 5 - Marktsegmentatie

Inhoudsopgave

5.1 - Behoeften van consumenten

Het uitgangspunt van ondernemingen, die het marketingconceptMarketingconceptBegrip: Marketingconcept zie ook: Productconcept Productieconcept Societal-marketingconcept Het beginsel dat de behoeften van de consument uitgangspunt zijn voor alle ondernemingsbeslissingen. In dit verband maakt men het volgende onderscheid: - marktgericht: gericht op kansen en...

klik voor meer informatie
hanteren, is het optimaal bevredigen van de behoeften van hun (mogelijke) klanten en /of consumenten. Dit is niet zo eenvoudig. Mensen verschillen in hun behoeften en in de wijze waarop zij hun behoeften willen bevredigen. Op basis van die verschillen kan de totale marktMarktHet begrip markt kent vele betekenissen. In de algemene economie betekent het: het samenhangende geheel van vraag naar en aanbod van een product. Dit is weer op twee manieren op te vatten: - De concrete markt: een plaats waar kopers en verkopers van een bepaald product daadwerkelijk aanwezig...

klik voor meer informatie
worden ingedeeld, ofwel gesegmenteerd, naar groepen consumenten met dezelfde voorkeuren ten aanzien van hun behoeftebevrediging. Zo’n groep consumenten vormt een marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
. Een marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
is homogeen: van dezelfde aard of samenstelling.
Segmentatie biedt een ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
de mogelijkheid een marketingmix exact op zo’n marktsegmentMarktsegmentEen homogeen deel van de totale markt: een groep afnemers die een bepaalde behoefte op eenzelfde wijze bevredigd wil zien. ...

klik voor meer informatie
af te stemmen.