» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 9 - Product en assortiment

Inhoudsopgave

9.4 - Productbeslissingen

De dimensies breedte, diepte en consistentieConsistentieBegrip: Consistentie zie ook: Assortiment In het assortiment: de consistentie van een assortiment is de aard en de mate van samenhang tussen de in het assortiment gevoerde productgroepen. Een assortiment is consistent, wanneer de productgroepen een grote samenhang vertonen. De samenhang...

klik voor meer informatie
van het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
vormen de basis van waaruit het instrument productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
gestalte krijgt. Beslissingen die te maken hebben met het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
, zijn strategische beslissingen: ze hebben vaak een langetermijnkarakter en ze vormen een kaderKaderBestand waarin alle elementen uit de populatie zijn opgenomen. Het kader gebruikt men om een (willekeurige) steekproef te kunnen trekken. Daarvoor moet men in de trekkans rekening houden met doublures (objecten die meer dan 1 maal in het kader voorkomen) of deze doublures er eerst uithalen....

klik voor meer informatie
voor een groot aantal tactische beslissingen.

We onderscheiden:
Organisatorisch gezien is de topleiding in de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
direct verantwoordelijk voor de strategische beslissingen op assortimentsniveau. Van belang is dat de topleiding van de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
periodiek beziet of de bestaande mix van productgroepen voldoende garantieGarantieDe garantie is de verzekering van de producent of verkoper dat het product zal voldoen aan bepaalde vastgestelde normen...

klik voor meer informatie
biedt voor toekomstige groei en toekomstige winstWinstHet begrip winst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd: - winst: opbrengst minus kosten - nettowinst: opbrengst minus kosten minus belastingen - brutowinst: * winst voor aftrek van belastingen (bedrijfsresultaat) * omzet minus inkoopwaarde van de omzet (bedrijfsresultaat) * omzet...

klik voor meer informatie
. Hierbij moeten allerlei ontwikkelingen in de omgeving worden betrokken. Vaak zal het topmanagementTopmanagementDe top van de onderneming. De voornaamste functie is de constituerende leiding, de strategische planning van de onderneming. Hiernaast komen de dirigerende leiding (leiding geven aan andere leidinggevende functionarissen in de onderneming) en de controle van het gehele ondernemingsgebeuren....

klik voor meer informatie
de directe bewaking van het assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
delegerenDelegerenBegrip: Delegeren zie ook: Arbeidsverdeling In de organisatieleer: overdragen van verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak. Degene die delegeert blijft naar anderen de verantwoordelijke, omdat hij immers besloten heeft tot het delegeren. Degene aan wie gedelegeerd is, legt...

klik voor meer informatie
aan product(groep)managers.

De product(groep)manager heeft niet zoveel variabelen om mee te werken. Dikwijls is van bovenaf het grootste gedeelte van het uitgebreide productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
dwingend opgelegd. Onder zijn bevoegdheid vallen dan ook meestal slechts: De volgende onder het kopje niveau van productgroepen en onder het kopjhe niveau van individuele producten bedoelde beslissingen nemen wij nader onder de loep:
  • productgroepbeslissingen;
  • verpakkingsbeslissingen;
  • servicebeslissingen;
  • garantiebeslissingen;
  • kwaliteitsbeslissingen;
  • positioneringsbeslissingen.