» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 9 - Product en assortiment

Inhoudsopgave

9.7 - Servicebeslissingen

We kunnen serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
definiëren als een dienstverlening met betrekking tot een bepaald productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
waarbij de nadruk ligt op de voor- en nazorg, inclusief controle, onderhoud en reparatie. ServiceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
is daarmee een activiteit die voor de koperKoperPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
waardeWaardeWaarden zijn stevig verankerde opvattingen over wat in het leven zinvol en het nastreven waard is. We onderscheiden eindwaarden, die het denken van mensen bepalen, en instrumentele waarden, die het gedrag van mensen benvloeden...

klik voor meer informatie
heeft.

Een serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
is dus in principe niet een fysiek ding, hoewel het soms wel die vorm kan aannemen, zoals een gratis kopje koffie als er moet worden gewacht. Maar meestal krijgt men als consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
niet iets fysieks in handen bij aankoopAankoopDe aanschaf tegen betaling van een bepaald product of merk door een consument of een industrile onderneming. Bij verbruiksgoederen is er onderscheid tussen: - eerste aankoop, ook probeeraankoop of initile aankoop en - herhalingsaankoop (repeat purchase),...

klik voor meer informatie
van een dienstDienstActiviteit of nuttigheid die bij koop niet leidt tot het bezit of eigendom van iets tastbaars. De voortbrenging van een dienst kan al of niet zijn gebonden aan een fysiek product. ...

klik voor meer informatie
of bij het verkrijgen van een extra stukje serviceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
. ServiceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
is dus een activiteit, een energieontlading. ServiceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
kan ook niet worden bewaard. ServiceServiceDienst, een niet-stoffelijk product. Ook: de voor- en nazorg met betrekking tot geleverde producten. In deze zin is het een productattribuut. ...

klik voor meer informatie
biedt enorm veel differentiatiemogelijkheden, omdat het vaak onlosmakelijk bij bepaalde personen hoort.
We onderscheiden:9.7.1 - Klachtenbehandeling

KlachtenbehandelingKlachtenbehandelingVorm van after-sales-service. De reactie van de onderneming op klachten van afnemers. Twee belangrijke aspecten van klachtenbehandeling zijn: - de inhoudelijke reactie op de klacht; - de terugkoppeling naar het beleid ten aanzien van inkoop, productontwerp, kwaliteitscontrole, verpakking en...

klik voor meer informatie
is een vorm van after sales serviceAfter sales serviceKosteloze dienstverlening van een leverancier aan een klant na de aankoop. Zowel in de detailhandel als in de business marketing neemt de after sales service een plaats in de marketingmix in. Een goede after sales service kan belangrijk bijdragen aan klantentrouw. Klachtenbehandeling is een...

klik voor meer informatie
. Het is de manier waarop de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
omgaat met de behandeling van klachten van consumenten.

Voorwaarde voor een goede klachtenbehandelingKlachtenbehandelingVorm van after-sales-service. De reactie van de onderneming op klachten van afnemers. Twee belangrijke aspecten van klachtenbehandeling zijn: - de inhoudelijke reactie op de klacht; - de terugkoppeling naar het beleid ten aanzien van inkoop, productontwerp, kwaliteitscontrole, verpakking en...

klik voor meer informatie
is dat ze in de ondernemingsfilosofie is geïntegreerd: men moet erkennen dat consumentenverlangens en ondernemingsbelang in principe samenvallen. Men moet ervan uitgaan dat de klagende klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
altijd serieus moet worden genomen. Deze houdingHoudingEen attitude is een duurzaam, aangeleerd systeem van positieve of negatieve kennis, waardering en geneigdheid tot handelen ten aanzien van objecten en ideen. Attitude speelt een belangrijke rol bij de verklaring van het koopbeslissingsproces van de klant. In de marketing is gezocht naar manieren...

klik voor meer informatie
van ‘een klagende klantKlantPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
heeft altijd gelijk’ past in het marketingcon-cept, waarin immers bevrediging van de behoeften van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
centraal staat.

Van een goede klachtenbehandelingKlachtenbehandelingVorm van after-sales-service. De reactie van de onderneming op klachten van afnemers. Twee belangrijke aspecten van klachtenbehandeling zijn: - de inhoudelijke reactie op de klacht; - de terugkoppeling naar het beleid ten aanzien van inkoop, productontwerp, kwaliteitscontrole, verpakking en...

klik voor meer informatie
heeft de ondernemingOndernemingEen zelfstandige organisatie die naar winst streeft en daarbij onderhevig is aan marktrisicos....

klik voor meer informatie
op korte termijn en op lange termijn voordelen: 
Op korte termijn voorkomt men: Op lange termijn verkrijgt men door een goede klachtenafhandeling een beter imagoImagoEen imago omvat de (bewuste) overtuigingen en de (bewuste en onbewuste) gevoelens van iemand over een onderwerp. In de marketing is zon onderwerp bijvoorbeeld een product (productimago; product image), een merk (merkimago; brand image) of een onderneming (ondernemingsimago; corporate image). ...

klik voor meer informatie
.