» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 9 - Product en assortiment

Inhoudsopgave

9.8 - Garantiebeslissingen

De garantieGarantieDe garantie is de verzekering van de producent of verkoper dat het product zal voldoen aan bepaalde vastgestelde normen...

klik voor meer informatie
is een essentieel onderdeel van de serviceverlening en daarmee van het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. De garantieGarantieDe garantie is de verzekering van de producent of verkoper dat het product zal voldoen aan bepaalde vastgestelde normen...

klik voor meer informatie
is de verzekeringVerzekeringOvereenkomst voor de overdracht van een financieel risico. We onderscheiden: - De schadeverzekering: de ene partij verbindt zich tegen betaling van een premie de andere partij verlies, schade of het gemis van een verwacht voordeel te vergoeden, indien deze strop het gevolg zal zijn van een...

klik voor meer informatie
van de producent of verkoperVerkoperNaast de specifieke verkoper, de salesman, zien we in de praktijk een grote verscheidenheid van verkopers. We noemen er enkele: - De merchandiser: door schaalvergroting in de detailhandel verschuift de werkelijke verkooptaak naar de verkoopleider/verkoopdirecteur. De functie van verkoper is...

klik voor meer informatie
dat het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
zal voldoen aan bepaalde vastgestelde normen.

De koperKoperPersoon of organisatie die producten tegen betaling aanschaft. In de consumentenmarketing is de afnemer meestal ook eindgebruiker, tenzij een consument een product aanschaft voor gebruik door iemand anders (familielid, ontvanger van een geschenk, en dergelijke). In de business-to-business marketing...

klik voor meer informatie
wenst garantieGarantieDe garantie is de verzekering van de producent of verkoper dat het product zal voldoen aan bepaalde vastgestelde normen...

klik voor meer informatie
om de volgende redenen:


9.8.1 - De Wet productaansprakelijkheid

De garantiecondities geven aan wat de producent voor de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
doet, wanneer het gekochte productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
niet naar behoren of naar verwachting functioneert. Een heel andere zaak is de vergoeding van de gevolgschade die de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
lijdt door het gebrekkige productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
, zoals persoonlijk letsel en schade die men zowel zakelijk als privé kan oplopen.

Per november 1990 is de Nederlandse wetgeving aangepast aan de Europese richtlijnen ‘inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken’. In de Wet Productaansprakelijkheid wordt onder een gebrek niet alleen verstaan een duidelijk mankement. Ook wanneer het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
niet díe veiligheid biedt die men zou mogen verwachten, wordt het gebrekkig genoemd.

Wanneer er sprake is van een gebrek, zijn voor de gevolgen daarvan aansprakelijk: Vroeger moest de benadeelde de schuld van de producent of importeurImporteurVorm van groothandel, die producten uit het buitenland verkrijgbaar maakt op de binnenlandse markt. Kan gepaard gaan met een alleenverkooprecht voor die markt. ...

klik voor meer informatie
bewijzen. In de praktijkPraktijkDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
bleek dat meestal een onmogelijke opgave te zijn. In de nieuwe wet hoeft de benadeelde partij slechts aan te tonen dat zij schade heeft geleden als gevolg van een gebrek aan het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Als eenmaal is vastgesteld dat de schade is veroorzaakt door een gebrekkig productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
, dan rust op de producent of importeurImporteurVorm van groothandel, die producten uit het buitenland verkrijgbaar maakt op de binnenlandse markt. Kan gepaard gaan met een alleenverkooprecht voor die markt. ...

klik voor meer informatie
een zogenoemde risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat hij aansprakelijk is, zelfs als hij alle denkbare zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Deze aansprakelijkheid vervalt, wanneer hij kan bewijzen dat:
Blaffende klager bijt niet
Uit niets blijkt dat de burger vaker voor schadevergoeding naar een rechter of verzekeraar holt. Menigeen in Nederland is bevangen door de claimkoorts, terwijl de thermometer een alledaagse 37 graden aangeeft. Uit een onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
in 2003 blijkt dat het aantal claims bij rechtbanken tusen 1997 en 2000 niet is gestegen. En de claimfrequentie (het aantal claims per honderd verzekeringspolissen) is al jaren stabiel, zo becijfert het Verbond van Verzekeraars.
Een nieuwe reden tot twijfel over het oprukken van de homo litigans (de eisende mens) is te vinden in een recent onderzoekOnderzoekTerm die in de praktijk veel wordt gebruikt voor marktonderzoek (is eigenlijk marketing research) en voor technische research (is: Research and Development of R&D)....

klik voor meer informatie
van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ): in de Verenigde Staten zou de claimcultuur ‘defensieve geneeskunde’ uitlokken. Amerikaanse artsen weigeren risicovolle operaties uit te voeren of verrichten juist een overdaad aan overbodige onderzoeken, uit angst voor de komst van een bloeddorstige advocaat die, als het slecht afloopt met een patiënt, wellustig met een schadeclaim zwaait. Dezelfde claimcultuur heeft het aantal artsen sterk doen teruglopen. De ontwikkelingen in Nederland duiden niet op een groeiende claimcultuur.
Bron: Elsevier, juli 2004