» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 9 - Product en assortiment

Inhoudsopgave

9.10 - Positioneringsbeslissingen

Positioneringsbeslissingen hebben betrekking op de productpositonering, de merkpositione¬ring en de herpositioneringHerpositioneringIndien de in het verleden gekozen positionering van een merk door ontwikkelingen op de markt of door smaakveranderingen van de consument niet meer aan de oorspronkelijke doelstellingen beantwoordt dan wel indien door een verandering van doelstelling de gekozen positionering niet meer past, zal de...

klik voor meer informatie
van een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
.

Productpositionering
De positionering van een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
geeft aan hoe de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
ziet ten opzichte van concurrerende producten.
Deze wijze van ‘zien’ bepaalt, uitgaande van de gezochte productnuttigheden, in belangrijke mate de keuze van de consumentConsumentIndividu, gezin of huishouding dat/die als koper of gebruiker van producten optreedt. De veronderstelling is dat de (finale) consument producten koopt ter bevrediging van eigen behoeften en niet voor doorverkoop. ...

klik voor meer informatie
. Een juiste positionering is dus erg belangrijk.

Merkpositionering
MerkpositioneringMerkpositioneringPositionering die zich in eerste instantie baseert op expressieve productdifferentiatie, toevoeging van expressieve meerwaarde aan het product....

klik voor meer informatie
is positionering die zich niet in eerste instantie baseert op instrumentele productdifferentiatieProductdifferentiatieHet eigen product in vergelijking met concurrerende producten anders, aantrekkelijker maken voor de consument. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. Sommige auteurs...

klik voor meer informatie
, maar op expressieve productdifferentiatieProductdifferentiatieHet eigen product in vergelijking met concurrerende producten anders, aantrekkelijker maken voor de consument. Dit kan door middel van variaties in model, features, verpakking. Doordat de consument een voorkeur gaat krijgen voor het eigen product, kan een eigen deelmarkt ontstaan. Sommige auteurs...

klik voor meer informatie
, door het toevoegen van een expressieve meerwaarde aan het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
. Voorbeelden vinden we vooral bij producten die nauwelijks instrumentele differentiatiemogelijkheden hebben, zoals sigaretten, cosmetica, enzovoort.
In de technische uitvoeringUitvoeringDagelijkse activiteiten. In het kader van planning, beleid en strategie spreekt men over het laagste niveau. Ook op operationeel niveau is (uiteraard) sprake van beslissingen, maar deze hebben vanuit een planningsoptiek geen langdurige invloed op de bedrijfsvoering. In de praktijk...

klik voor meer informatie
zijn er geen principiële verschillen met de hiervoor behandelde productpositioneringProductpositioneringGeeft aan hoe de producent een product in de markt plaatst ten opzichte van concurrerende producten....

klik voor meer informatie
.

Herpositionering van een merk
Er kunnen zich verschillende omstandigheden voordoen, die het nodig maken tot herpositioneringHerpositioneringIndien de in het verleden gekozen positionering van een merk door ontwikkelingen op de markt of door smaakveranderingen van de consument niet meer aan de oorspronkelijke doelstellingen beantwoordt dan wel indien door een verandering van doelstelling de gekozen positionering niet meer past, zal de...

klik voor meer informatie
van een merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
over te gaan: Bovenstaande positioneringsvraagstukken dienen er voor te zorgen dat de organisatieOrganisatieIn de organisatieleer: samenstel van productiemiddelen, procedures en mensen in een onderneming dat ertoe moet bijdragen dat specifieke kennis en/of vaardigheid van bepaalde personen op doelmatige wijze wordt aangewend voor de opstelling en realisering van het beleid van die onderneming. In de...

klik voor meer informatie
, afdeling, merkMerkNaam, term of symbool ter identificatie en differentiatie van producten. Ook: een artikel met een merk. We onderscheiden: - Het A-merk: sterk merk met een hoge distributiespreiding, met hoge toegevoegde waarde. De naam voegt kwaliteit, status, zekerheid en dergelijke toe. - Het B-merk: zwakker...

klik voor meer informatie
of productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
een bepaalde relatieve positie krijgt in de perceptie van afnemers. Deze positie verkrijgt men dan ten opzichte van vergelijkbare concurrenten.