» ZOEK IN LEXICON
Hier kunt u zoeken in onze uitgebreide lexicon.
» WIKI
» 9 - Product en assortiment

Inhoudsopgave

9.11 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb je kennis gemaakt met het productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
en de manier waarop marketingMarketingDe menselijke activiteit gericht op het bevredigen van behoeften door middel van ruil. Naast deze door ons geprefereerde en gehanteerde definitie zijn er andere definities, zoals het vanuit de markt gerichte denken en handelen ten aanzien van productie en afzet (H.J. Kuhlmeijer)....

klik voor meer informatie
daarmee omgaat. Een productProductEn van de vier marketingmixinstrumenten. In de marketing wordt het begrip product ruimer opgevat dan in het algemene spraakgebruik. Ph. Kotler zegt: Het product is een verzameling van fysieke en symbolische zaken die in staat zijn de koper behoeftebevrediging te verschaffen. De bundel...

klik voor meer informatie
heeft voor een marketeerMarketeerBegrip: Marketeer zie ook: Functionele marketingorganisatie Marketingfunctie. In het Nederlands (marketeer) en Engel (marketer) gangbare benaming voor een functionaris die verantwoordelijk is voor marketing. ...

klik voor meer informatie
verschillende niveaus, het bestaat uit verschillende elementen. Het samenstellen van een assortimentAssortimentHet geheel van productgroepen, producten, productvarianten en merken dat door een (productie- of handels)organisatie wordt aangeboden. Het assortiment bestaat uit individuele producten (product items) en uit productgroepen (product lines)....

klik voor meer informatie
is een ander verhaal, evenals verpakkingsbeslissingen, servicebeslissingen (waaronder klachtenbehandelingKlachtenbehandelingVorm van after-sales-service. De reactie van de onderneming op klachten van afnemers. Twee belangrijke aspecten van klachtenbehandeling zijn: - de inhoudelijke reactie op de klacht; - de terugkoppeling naar het beleid ten aanzien van inkoop, productontwerp, kwaliteitscontrole, verpakking en...

klik voor meer informatie
en garantiebeslissingen), kwaliteitsbeslissingen en positioneringsbeslissingen.

Een onderdeel van deze laatste beslissing vormt het merkenbeleid: het onderwerp van het volgende hoofdstuk.