1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

Lexicon: Problem solving unit

Definitie

De groep mensen die in een verkopende organisatie is betrokken bij de oplossing van de vraag van de klant. Doet zich eigenlijk alleen in de business marketing voor. De groep kan een wisselende samenstelling hebben al naar gelang de klant en het product. Meestal maken deel van de groep uit: verkopers, managers, staffunctionarissen (technisch en bedrijfseconomisch).
De verschillende personen in de PSU vervullen verschillende rollen: verkoper, beïnvloeder van de afnemer, inhoudelijk deskundige, procesbewaker.
De PSU is de spiegel van de DMU.