1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

Lexicon: Prijsflexibiliteit

Definitie

In het kader van de strategie van de prijsflexibiliteit kennen we drie vormen van prijsbeleid:
- De éénprijsstrategie: men vraagt aan alle afnemers dezelfde prijs, ongeacht de omstandigheden waaronder wordt afgenomen, de aard en de grootte van de afnemers.
- De variabele-prijzenstrategie: verschillende afnemers wordt een verschillende prijs in rekening gebracht. De prijs komt door onderhandeling tot stand.
- De vaste-prijzenstrategie: afnemers in dezelfde omstandigheden of in dezelfde onderhandelingspositie betalen eenzelfde prijs. Anderen betalen een ander prijs. In dit kader vallen prijsdifferentiatie en prijsdiscriminatie.