1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

26 - Citymarketing

26.2 - De populariteit van Citymarketing

 

In een wereld die door globalisering steeds kleiner wordt, wordt de concurrentie alsmaar groter. Als je het een beetje uitkient, kost een stedentrip naar Barcelona eveneel als een lang weekend naar Textel. Maar het gaat allang niet meer om toeristen alleen.

Elke gemeente die een beetje mee wil tellen, doet nu aan Citymarketing. Vijf jaar geleden dacht men dat Citymarketing een korte maar hevige hype zou zijn. Inmiddels heeft het vak definitief zijn intrede bij gemeenten, adviesbureaus en onderwijsinstellingen gedaan. Zo heeft Den Haag een wethouder Citymarketing en worden op Nederlandse Hogescholen en Universiteiten onderzoeksprojecten op het terrein van Citymarketing uitgevoerd.

'Altijd Nijmegen', 'Hoogeveen met een hoofdletter H', 'Leerdam - glasstad aan de Linge', 'Den Haag - Internationale stad voor Vrede en Recht'.

Het onderwerp staat bij wethouders hoog op de beleidsagenda. Gemeenten strijden in toenmende mate om inwoners, bedrijven en creatieve talenten. Het draait daarbij in feite om de vier B's: bewoners, bedrijven, bezoekers en bollebozen. De meeste gemeenten in ons land bieden deze doelgroepen een vrijwel inwisselbaar hoogwaardig aanbod van infrastructuur en voorzieningen. Gemeenten lijken daarbij steeds meer op elkaar: overal heb je dezelfde winkelketens in dezelfde panden. Een gevolg hiervan is dat een eerste indruk van de gemeente, berichten in de media en beeldvorming bij de locatiekeuze aan belang winnen. Citymarketing wordt in de strijd om de vier B's als een complex vak afgeschilderd. 

 

 

Een  algemene definitie van Citymarketing, ook wel stadsmarketing of citybranding genoemd, luidt: een proces op lange termijn om als beleidsinstrument te dienen, bestaande uit verschillende met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen voor een bepaalde stad.

Het moge duidelijk zijn dat Citymarketing vanuit dit perspectief veel meer omvat dan de campagnes en slogans waarmee buitenstaanders het vakgebied helaas nog te vaak associëren. Een slogan kan een gemeente echt niet flitsender, ondernemender of creatiever maken dan ze is. Een gemeente moet niet zeggen dat ze bijzonder is: ze moet bijzonder zijn.

Het doel van Citymarketing is een positief imago van de stad uit te dragen om de vier B's naar de stad te trekken. Door Citymarketing ontstaat een win-win situatie. Een Citymarketing loyalty campagne maakt het voor de lokale bevolking interessant om te shoppen en te consumeren in hun eigen directe woonomgeving. Wanneer bewoners bij de ondernemers in de buurt consumeren versterkt dit de lokale economie. Omdat de deelnemende bedrijven collectief samenwerken,  zorgt dit automatisch voor een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van producten en diensten.

 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren