1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

17 - Tactische prijsbeslissingen

17.6 - Samenvatting

 In dit hoofdstuk kwamen de verschillende methoden om de verkoopprijs vast te stellen aan de orde. We behandelden de verkoopprijs op basis van de kosten, op basis van de vraag en op basis van de prijs van concurrenten.

Bij de prijsvaststelling op basis van de kosten draait bij de handel alles om de marge, terwijl de producent de keuze heeft tussen cost plus pricing en target return pricing. Bij vaststelling van de prijs op basis van de vraag moeten we ons realiseren dat alle vraaggerichte prijsvaststellingsmethoden ervan uitgaan dat. op welke wijze dan ook, inzicht is verkregen in de reacties van de consument op verschillende prijzen. Als methoden kwamen de break-evenanalyse, de isowinstmethode, de marginale analyse en de beleefde waarde aan de orde. Bij de concurrentie-georiënteerde prijsvaststelling werden de demand backward pricing, de prijs gebaseerd op acties van de concurrent en biedprijzen behandeld. Na de bestudering van de psychologische aspecten bij de prijsvaststelling, de prijsveranderingen en de kortingen werd de rol van de Overheid en de EU bij het prijsbeleid beknopt belicht.Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren