1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

3 - Marketingomgeving

3.1 - De omgeving van een organisatie

Wat er in en buiten de organisatie gebeurt en verandert, heeft natuurlijk invloed op hoe de onderneming te werk gaat. Een goed beeld van die steeds veranderende omgeving is dus een noodzaak voor de marketinggerichte organisatie.

Twee voorbeelden:

  • Duurzaamheid
    Tegenwoordig is duurzaamheid essentieel. Duurzaam gaat over het vermogen van een systeem om bronnen, processen, functies en productiviteit naar de toekomst toe te behouden en te garanderen. De term Duurzaamheid wordt meestel toegepast op het milieu en het klimaat. De Verenigde Naties hebben duurzame ontwikkelingsdoelstellingen vastgesteld als de nieuwe mondiale ontwikkelingsagenda voor 2030. Deze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zie onderstaande afbeelding. Als organisatie zou je de eigen werkwijze en aanpak hier aan kunnen koppelen.

  • De opkomst van Antifragiele ondernemingen.Antifragiiel is het tegenovergestelde van fragiel. De betekenis van fragiel is kwetsbaar, niet sterk. Antifragiel betekent dat iets sterker wordt door schade en/of tegenslag. Wie antifragiel is, houdt van chaos en wordt daar beter van. Wanneer je als onderneming antifragiel bent, kan de onderneming beter omgaan met de onzekerheden in een ongrijpbare wereld. Het werken met kleine zelfstandige eenheden waarin ieder een eigen ondernemerschap toont, biedt dan antwoorden op de volatiele wereld.

De gehele omgeving is sowieso onder te verdelen in een macro-, een meso- en een micro-omgeving.

Figuur 3.1 geeft een overzicht van het marketingbeleid.

Figuur 3.1 Overzicht van de omgeving van het marketingbeleid.


De macro-omgeving bestaat uit een groot aantal niet door de ondernemer te beïnvloeden factoren. De meso-omgeving is ongeveer gelijk aan de markt waarin het bedrijf opereert, en de micro-omgeving is het bedrijf zelf. Wat er in de macro-omgeving gebeurt, heeft invloed op zowel de meso- als de micro-omgeving. Het is daarom verstandig om je analyse van de omgeving helemaal “buiten” te beginnen.Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren