1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

14 - Fysieke distributie

14.4 - Magazijnen

Magazijnen noemen we gemakshalve alle plaatsen in het distributiekanaal waar voorraden zijn. Bij producent en detaillist heeft het magazijn meestal niet meer dan een opslagfunctie. Maar het magazijn van de grossier - met zijn collecterende en distribuerende functie - opereert meer als een distributiecentrum. Een distributiecentrum kan ook bij de producent of de detaillist liggen, als deze de groothandelsfunctie vervult. Het kent drie functies:

 • opslag van goederen (opslagfunctie);
 • hergroepering van goederen (groupagefunctie);
 • overladen op een ander transportmiddel (overslagfunctie).

De optimale vestigingsplaats van een distributiecentrum is het resultaat van de afweging tussen gewenste servicegraad en noodzakelijke kosten. Waar moet je op letten bij die afweging?

 • Waar en in welke concentraties bevinden zich de afnemers?
 • Waar zijn de leveranciers gevestigd?
 • Met welke transportmiddelen kunnen aan- en afvoer plaatsvinden en zijn speciale vervoermiddelen noodzakelijk?
 • Hoeveel producten kunnen er maximaal en moeten er minimaal door het distributiecentrum worden verwerkt?
 • Welke kosten zijn verbonden aan de genoemde drie functies?Vijf praktijkregels voor de vestiging van een nieuw distributiecentrum zijn:

 1. Kies een goedkope plek, maar wel in de buurt van de afnemers.
 2. Zorg voor optimale bereikbaarheid, anders kun je niet goed en snel werken.
 3. Kies voor grootschaligheid en beperk zo alle kosten.
 4. Kies een plek waar je nog kunt uitbreiden; grootschaligheid wordt steeds belangrijker.
 5. Kies voor snelheid: hoe sneller je kunt werken, hoe beter en goedkoper je bent.

Uit cijfrs van de Nederlandse Verenigjng van Makelaars blijkt dat het aantal vierkante meters aan 'blokkendozen' in de periode 2010 - 2020 is gestegen van circa 25 miljoen naar iets meer dan 40 miljoen vierkante meter, een toename van 60%. Volgens onderzoek van het journalistieke platform Investico en vakblad Cobouw worden er tot eind 2023 64 nieuwe distributiecentra gebouwd, goed voor 3 miljoen vierkante meter. Het verzet tegen de toenemende 'verdozing' is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat geldt zeker voor Noord-Brabant en Limburg, twee provincies met flinke concentraties aan grote distributiecentra. Volgens de omwonenden van potentiële vestigingslocaties zijn de distributiecentra's (dc's) een aanslag op de natuur en de vrije ruimte.  Bovendien leiden de dc's tot meer vrachtverkeer in de omgeving. Een ander veelgehoord argument: het aantal gecreëerde banen is gering. 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren