1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

4 - Marktonderzoek

4.19 - Selecte steekproef

Bij gebrek aan een kader waaruit men een aselecte steekproef kan trekken, komt de representativiteit in gevaar. Om dit gevaar zo goed mogelijk te ondervangen, zijn de quotasteekproef en de sneeuwbalmethode ontwikkeld.

Bij de quotasteekproef gaat de marktonderzoeker uit van bepaalde aantallen respondenten (quota) die hij moet enquêteren. De quota zijn verdeeld naar voor het onderzoek relevante kenmerken van de populatie, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of woonplaats. Door alle quota te 'vullen' met respondenten, geeft de steekproef toch een min of meer representatief beeld van de populatie.

CASUS
Voor zijn onderzoek rond de Hypercard wil Ferco Matini ook nog 100 Hyperbezoekers zónder kaart laten interviewen. Uiteraard heeft hij geen kader van deze populatie. Voor het onderzoek is het bestedingsbedrag relevant. De interviewer stuurt hij naar een groot filiaal met de opdracht twee quota te ondervragen: een quotum van 50 mensen met een besteding onder 20 Euro en een quotum van 50 mensen met een besteding boven 20 Euro. De interviewer gaat bij de kassa's staan en ziet op het kassadisplay in welk quotum hij de ondervraagde moet plaatsen. Zo moet hij beide quota zien ‘vol’ te krijgen.


De sneeuwbalmethode is een vorm van steekproeftrekking waarbij men elke respondent vraagt om één of meer andere mogelijke respondenten te noemen. Dit past men toe als de elementen van de populatie moeilijk vindbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een steekproef onder hackers.


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren