1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

7 - De marketingplanning

7.5 - Het resultatenoverzicht

Het totale marketingplan (productplanning en accountplanning) moet uitmonden in een overzicht van de resultaten die bij realisering van dat plan kunnen worden verwacht. Dit overzicht moet door de hogere leiding worden goedgekeurd. De structuur van dit resultatenoverzicht moet er ongeveer uitzien zoals in het voorbeeld hierna is weergegeven.

OPBRENGSTEN WASMIDDELEN TOTAAL
Aantal te verkopen eenheden x af-fabriekprijs            € 12.500.000
Kortingen                                                                                      600.000 -
Netto-opbrengst                                                                  € 11.900.000

KOSTEN
Productiekosten:
Directe fabricagekosten
(aantal x kosten per eenheid inclusief verpakking)         - 8.125.000 -

Brutocontributiemarge (= brutobijdrage)                           € 3.775.000

Overhead                                                                                    1.125.000 -

Nettocontributiemarge (= nettobijdrage)                            € 2.650.000

Marketingkosten:
Reclame tv                                       € 500.000
Reclame tijdschriften                         200.000
Verkoopkosten                                    850.000
Marktonderzoek                                 200.000 +

Totaal                                                                                            1.750.000 -

NETTOWINST                                                                             € 900.000


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren