1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

25 - Not for profit marketing

25.2 - Categorieën van not-for-profitorganisaties

De not-for-profit-sector is heel divers en niet overal in de sector is marketing nuttig en toepasbaar. Een onderverdeling van de sector in zes categorieën biedt Tabel 25.2.


Tabel 25.2 Zes categorieën not for profitorganisaties
Categorie  Omschrijving  Voorbeelden 
 Overheidsorganen en -instellingen  organisaties die vooral collectieve goederen produceren  onderwijsinspectie, gemeentelijke administratie, leger, politie, stadsreiniging
 Overheidsdiensten  organisaties die vooral niet collectieve goederen produceren  sociale dienst, schouwburg, stadspark
 Verenigingen  groeperingen van leden die vooral een gemeenschappelijk ledenbelang behartigen  omroepvereniging, sportvereniging, ANWB, Consumentenbond
 Instellingen  niet overheidsorganisaties gericht op het algemeen belang  museum, kerk, ziekenhuis, bibliotheek, school
 Ideële bewegingen  organisaties gericht op het realiseren van maatschappelijke idealen  milieubeschermings-organisaties, anti rookbeweging, politieke partij
 Fondswervende instellingen  orgnaisaties die middelen inzamelen ten behoeve van andere not for profitorganisaties  Nationaal Epilepsie Fonds, Postcodeloterij


Verschillende categorieën not-for-profitorganisaties kunnen werkzaam zijn voor eenzelfde doel. Denk aan de bevordering van lezen als manier om informatie te vergaren. In de vorige paragraaf zagen we al dat bibliotheken daaraan bijdragen. Maar ook scholen, verenigingen van taaldocenten, de onderwijsinspectie, enzovoort, dragen bij aan dat doel.
 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren