1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

13 - Handelsbedrijven

13.1 - Distribuerende en collecterende handel

Groothandel en detailhandel zijn beide schakels in de distributieketen. De detailhandel vormt in de bedrijfskolom de laatste schakel. De groothandel is altijd een tussenschakel.

Bestaat de groothandel nu om de vraag van alle afnemers bij elkaar te brengen ten behoeve van de producenten? Of andersom om het aanbod van alle producenten bij elkaar te brengen ten behoeve van de detailhandel? Dit brengt ons bij een nuttig onderscheid tussen twee functies van handelsbedrijven, te weten distribueren en collecteren:
  • De distribuerende handel (distribueren = verspreiden van assortimenten richting afnemers): partij in het distributiekanaal die koopt in grote hoeveelheden van relatief weinig leveranciers en zonder bewerking doorverkoopt in kleinere hoeveelheden aan relatief veel afnemers (denk aan Albert Heijn).
  • De collecterende handel (collecteren = verzamelen van assortimenten bij producenten): partij in het distributiekanaal die koopt in kleine hoeveelheden van relatief veel leveranciers en verkoopt in grote hoeveelheden aan relatief weinig afnemers (denk aan koffiebonen die worden ingekocht bij duizenden kleine verbouwers ten behoeve van relatief weinig internationale koffiebranders)

Figuur 13.1 laat het verschil goed zien.
Figuur 13.1 Distribuerende (A) en collecterende (B) (groot)handel


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren