1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

7 - De marketingplanning

7.8 - Samenvatting

Het marketingplanningsproces is de gedetailleerde uitwerking van de gekozen strategie om de gestelde ondernemingsdoelstellingen te verwezenlijken. Door de tweedoelgroepenbenadering valt dit proces uiteen in een productplanningsproces, gericht op de consument, en een accountplanningsproces, gericht op distributiebedrijven. We lieten de diverse stappen van deze processen de revue passeren, we bekeken het budget, de sales response functie en het resultatenoverzicht. Belangrijk bij de evaluatie van het marketingplan zijn de diverse analyses van omzet, marktaandeel, kosten en winst.
Tot slot werd aandacht besteed aan de strategische analyse, de marketing audit.Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren