1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

1 - Wat is Marketing?

1.8 - Samenvatting

Marketing is: uitgaan van de behoeften van de klanten, de markt. Er zijn veel markten, en de bedrijfskolom laat zien dat er veel business-to-businessmarkten zijn, die allemaal worden “aangestuurd” door de consumentenvraag.

Consumenten hebben zo veel keus, dat niet inspelen op hun behoeften en wensen betekent dat je “out of business” bent. Oudere concepten, zoals het productie-, het product- en het verkoopconcept houden daar niet genoeg rekening mee.

Societal marketing houdt er rekening mee dat wat bedrijven doen, gevolgen heeft voor de samenleving en de duurzaamheid. Inmiddels zijn de meeste “marketers” zich er wel van bewust dat zij de lange-termijn-gevolgen van hun keuzes ook goed onder ogen moeten zien.

Ook 'marketing' zelf ontwikkelt zich. In de vergelijking van Marketing 1.0, 2.0 en 3.0 is deze ontwikkeling concreet ingevuld. In het concurrerende waardemodel krijgt marketing ook een plek in belangrijke managementmodellen.

In de inleiding van het hoofdstuk las je de discussie over de marketing van het eetcafé. Lisa had gelijk, dat je je eetcafé moet aanpassen als de markt verandert. Maar Warner had gelijk, dat je dan geen onbetrouwbare trucjes moet uithalen om mensen te misleiden. Je kunt dan beter onderzoeken waar de markt behoefte aan heeft, zoals de HEMA ook deed. En als je dan je product, maar niet de manier waarop je de markt laat weten wat je product is, dan heb je je misschien nog niet voldoende aangepast. Marktgericht werken betekent dat alle functies van je bedrijf samenwerken om relaties met je markt aan te gaan.

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren