1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

15 - Distributiebeleid

15.8 - Strategische keuze

De distributie-intensiteit vraagt om een strategische keuze. Het producttype (volgens de indeling van Copeland) dicteert in zekere zin deze keuze. De keuze voor een bepaalde distributie-intensiteit 'dicteert' vervolgens in de meeste gevallen de keuze voor een bepaalde lengte van het distributiekanaal. (Wees je ervan bewust dat dit hoofdstuk nog tal van andere keuzes en keuzecriteria aandraagt.)


Tabel 15.1 Producttype 'dicteert' distributie - intensiteit
 Producttype
volgens
Copeland
convenience
goods 
shopping
goods 
speciality
goods 
unsought
goods 
 intensiteit van distributie  intensieve distributie  selectieve distributie  exclusieve distributie  diverse opties
 als gevolg daarvan: lengte van kanaal  lang of multipel kanaal (*)  kort of lang kanaal  kort kanaal  diverse opties(*) De grote diversiteit in verkoopplaatsen van convenience goods brengt met zich mee dat er vaak sprake zal zijn van multipele distributiekanalen.
 
Flitsbezorgers

Flitsbezorgers zijn het afgelopen jaar snel opgekomen in Nederlandse steden. Zij beloven hun klanten snel, vaak binnen tien minuten, boodschappen te bezorgen. Supermarktketen Jumbo slaat in 2022 de handen ineen met flitsbezorger Gorillas. Het winkelconcern gaat via zijn app en website klanten in Nederland en Vlaanderen de mogelijkheid bieden hun boodschappen binnen tien minuten thuis te laten bezorgen door Gorillas-koeriers. Gorillas, in 2020 opgericht in Berlijn, en concurrenten als Getir en Flink hebben honderden miljoenen aan durfkapitaal opgehaald. Daarmee proberen zij in een hoog tempo een deel van de markt te veroveren. Ze zijn daarbij bereid grote aanloopverliezen te nemen, in de hoop dat terug te verdienen als zij zwakkere concurrenten uit de markt hebben gedrukt.  

Jumbo stond voor de keuze zelf een snelle bezorgdienst op te bouwen of een verbond te sluiten met een bestaande partij. De keuze viel op een samenwerking met Gorillas.

Flitsbezorgers mogen dan snel klanten winnen, buurtbewoners zijn niet altijd blij met hun komst. Magazijnen bevinden zich vaak in woonwijken, waar bewoners klagen over luidruchtige bezorgers, rondslingerende fietsen, afgezette straten door bevoorrading of zelfs initmidatie. De gemeente Amsterdam besloot daarom eind 2021 dat de zogenaamde 'dark stores' van flitsbezorgers uit woonwijken moeten verdwijnen. 

 

Dropshipping

Veel startende ondernemers maken gebruik van de dropshipping - methode. Bij dropshipping ontvangt een handelaar / retailer een bestelling van een eindklant. De handelaar plaatst de bestelling door naar een producent of groothandel. Bijvoorbeelde naar Alibaba. De producent of groothandelaar levert het product rechtstreeks aan de koper / eindklant. De factuur van de producent gaat naar de (tussen)handelaar. De factuur van de handelaar gaat naar de eindklant. De ondernemer hoeft dus niet te investeren in voorraden. Een risicofactor die blijft, is de mate waarin klanten gebruik maken van hun retourrecht. De verzendkosten is de ondernemer dan kwijt en of de goederen probleemloos aan producent of groothandel kunnen worden teruggegeven zal per geval verschillen. Een nadeel van dropshipping is dat jouw producent of groothandel in de meeste gevallen niet exclusief aan jou als handelaar levert. De marges zijn meestal ook lager dan zelf inkopen en de handling en logistiek zelf verwerken. Deze startende ondernemers beseffen vaak niet dat zij wel verantwoordelijk blijven voor het hele proces: levertijden, garantie, fouten.

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren