1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

1 - Wat is Marketing?

1.6 - Micro-, meso- en macro-marketing

Wanneer we over marketing praten kunnen we dat ook op verschillende niveaus doen. Zo is bijvoorbeeld het probleem van een computerproducent om zijn merkbekendheid op te voeren van een heel andere orde dan het probleem waarmee menige Oost-Europese maatschappij kampt, namelijk: hoe richten we de economie marktgericht in?

Men kan de volgende niveaus onderscheiden:

  • microniveau
  • mesoniveau
  • macroniveau


Microniveau
Als we over een marketingprobleem van een individuele onderneming praten, noemen we dat micromarketing. 

Mesoniveau
Op het niveau van een productschap, branche of bedrijfstak hebben we het over meso- of metamarketing. Als voorbeeld het productschap voor pluimvee en eieren het verbruik van eieren wil gaan stimuleren is dat een marketinginspanning op mesoniveau.


Macroniveau
Bekijken we marketing niet vanuit het standpunt van een individuele onderneming of overkoepelende organisatie, maar als een proces dat goed moet functioneren om de economische doelstellingen van de maatschappij als geheel te helpen verwezenlijken, dan spreken we van macromarketing. Onderwerpen op macroniveau zijn bijvoorbeeld: wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de sterke toename van het aantal tweeverdieners? Of: wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de 24-uurs economie?

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren