1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

26 - Citymarketing

26.3 - De stakeholders.

Steden hebben daarbij te maken met verschillende partijen die vaak uiteenlopende en zelfs conflicterende belangen kunnen hebben. Het palet aan stakeholders met hun belangen is daarmee gevarieerder dan in het bedrijfsleven:

  • bewoners
  • maatschappelijke organisaties
  • overheid
  • lokale bedrijven
  • werknemers
  • concurrenten
  • nationale organisaties
  • bezoekers / toeristen
  • media

 

 

De grote diversiteit aan stakeholders en hun uiteenlopende belangen beïnvloedt de keuze waarop de stad vermarkt wordt. Die keuze is vaak nauwelijks toegespitst op specifiek doelgroepen. Steden passen vaak vergelijkbare strategieën toe in de strijd om de concurrentie. Het gevolg is een standaardisatie van het stedelijk aanbod. Welke stad heeft intussen niet haar eigen halve of hele marathon? En hoeveel steden hebben intussen niet hun eigen jazzfestival?

 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren