1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

19 - Reclame

19.13 - Samenvatting

In dit hoofdstuk heb je uitvoerig kennisgemaakt met het promotie-instrument reclame. Allereerst heb je een indeling gezien van soorten reclame op basis van het communicatieproces: zender verzendt een boodschap via bepaalde media aan een ontvanger.
Daarna hebben we reclame geplaatst tegenover de overige marketingmix-elementen: product, prijs, plaats en het positioneringsvraagstuk.
De belangrijke reclamebeslissingen, die wij uitvoerig behandeld hebben, zijn de bepaling van de doelgroep, reclamedoelen, reclamebudget (de verschillende manieren om een reclamebudget te bepalen), mogelijke reclamestrategieën, allerlei aspecten rondom het bepalen van de reclameboodschap, mediakeuze (opgesplitst in mediumtypen en mediumtitels) en het meten van reclame-effecten.
Bij de mediakeuze behandelden wij mediadoel, oplage en allerlei kwantitatieve en kwalitatieve mogelijkheden van bereikcijfers, het communicatievermogen van media en de kosten van de verschillende soorten media. Inschakelingsvariabelen ondersteunen bij het kiezen uit de vele mogelijkheden. Het meten van reclame-effecten werd uitgebreid toegelicht. Veel werkzaamheden die samenhangen met het maken van reclame worden uitbesteed aan reclamebureaus, waarbij de briefing belangrijk is.
Tot slot werd nog aandacht geschonken aan de instanties die de regelgeving met betrekking tot promotie en reclame bewaken.

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren