1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

22 - Direct marketing

22.9 - De DM-mix

Ten aanzien van het instrument product wijkt de samenstelling van een DM-assortiment af van een winkelassortiment:
  1. goederen die de consument wil vasthoudem, proberen, passen, enzovoort passen alleen in een DM-assortiment als de aanbieder hiervoor voldoende mogelijkheden biedt
  2. DM is geschikt voor het verkopen van unsought goods; voorbeeld het eerder genoemde pootschopje, hengelset bij TellSell, etc.
  3. uitgebreide ruil- en servicemogelijkheden (maken deel uit van het assortiment) om de consument te helpen het DM-ongemak te overstijgen.
Wat betreft het instrument prijs komen bij DM kopen op afbetaling en het consumentenkrediet meer voor. Immers, men kent zijn klant en dus ook diens betalingsgedrag. Aan de andere kant is bijvoorbeeld bij postorderbedrijven de prijs een inflexibel instrument: de catalogus wordt voor een jaar of een halfjaar gedrukt en in die tijd kunnen er geen prijsaanpassingen plaatsvinden.

Over het instrument plaats hebben we al opgemerkt dat men bij DM vaak het systeem van directe distributie hanteert. De verkrijgbaarheid is hoog (men kan het bestelde thuis ontvangen), maar bij producten die bezorgd moeten worden meestal trager dan via winkels. Bovendien moet de organisatie zelf voor de distributie zorgen, wat grote complexiteit en kosten met zich meebrengt.

Bij het instrument communicatie komt het specifieke van DM het meest naar voren, vooral omdat DM haar eigen instrumenten heeft (ontwikkeld). Bij DM moet de niet-persoonlijke communicatie immers het verkoopgesprek en/of de wervende werking van het winkelschap vervangen.


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren