1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

22 - Direct marketing

22.6 - DM doelen

 De inzet van DM kan tot doel hebben:

  • een onderscheidende propositie creëren;
  • het betalen van marge aan de tussenhandel vermijden;
  • directe feedback van afnemers verkrijgen;
  • toegang verkrijgen tot moeilijk bereikbare afnemersgroepen (geografisch afgelegen, reageren niet op massacommunicatie, zijn nauwelijks te beschrijven en te segmenteren);
  • intensieve relaties onderhouden;
  • een voorkeurspositie (op basis van gemak én tevredenheid) verkrijgen bij afnemers.

In het algemeen worden DM-doelen gekwantificeerd in termen van directe respons. Als responsmogelijkheden komen bijvoorbeeld in aanmerking:

  • het aantallen bestellingen van het product.
  • het aantal aanvragen van een proefverpakking.
  • het aantal aanvragen van informatie.
  • het aantal bezoeken van een showroom.

In de praktijk gaat men ervan uit dat een respons van 1 à 2% redelijk is. Dat wil uiteraard niet zeggen dat 98% van de inspanningen weggegooid geld is. Een deel ervan kan men zien als investering in een toekomstige respons, een deel als het onderhouden van de relatie.


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren