1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

18 - Promotie

18.2 - Communicatie en promotie

Bij communicatie is er overdracht van informatie. Een proces waarbij informatie wordt uitgewisseld tussen personen, organisaties en apparatuur. We spreken van promotie, als de partijen verkoper en koper zijn.
Daarnaast heeft promotie ook nog als speciaal kenmerk dat de uiteindelijke respons vaak een directe of indirecte kooprespons is.

Met promotie en communicatie wil men, zoals gezegd, een bepaald doel nastreven; de overgebrachte informatie moet iets bij de ontvanger doen. Het doel van promotie kan daarbij zijn:
  • het vergroten van de kennis bij de ontvanger;
  • het veranderen of bevestigen van waarderingen;
  • het veranderen of bevestigen van een bepaald gedrag
om een directe of indirecte kooprespons te verkrijgen.
Het uiteindelijke doel zal meestal gedragsverandering of gedragsbevestiging zijn. Voor gedragsverandering is echter vaak een waarderingsverandering nodig en voor een waarderingsverandering dikwijls een kennisverandering. Daarom kan er bij het doel van de promotie dus van een hiërarchie van doelen sprake zijn: een opeenvolging van doelstellingen. Afhankelijk van het doel kan promotie dan een informerend, bevestigend of overhalend karakter hebben.


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren