1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

21 - Sales promotion, public relations en sponsoring

21.2 - De relatie met de marketingmix

Sales promotion neemt binnen de promotiemix een bijzondere plaats in, doordat zij per definitie altijd samengaat met een of twee andere instrumenten van de marketingmix. Zo hebben we al gezien dat óf het instrument prijs (prijskorting) óf het instrument product (waardeverhoging) altijd een rol speelt bij sales promotion. Daarnaast spelen vanuit de promotiemix de reclame en/of persoonlijke verkoop en/of public relations een rol bij de communicatie van de sales promotion.

De term ‘sales promotion’ kan gauw tot verwarring leiden, als we die vergelijken met termen als ‘promotion’ en ‘promotions’. Oorspronkelijk werd de term promotion gebruikt voor de gehele ‘P’ van promotie en de term promotions voor wat wij hier zojuist hebben gedefinieerd als sales promotion. Omdat dit vaak toch verwarrend werkt, is men overgegaan op de term sales promotion, afgekort SP. In de praktijk worden deze drie termen vaak door elkaar gebruikt.

Let op: Soms bedoelt men met de term sales promotion alleen sales promotion die is gericht op de eigen vertegenwoordigers (de sales force).
 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren