1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

4 - Marktonderzoek

4.15 - Steekproefkader

Een steekproefkader is een concrete lijst van objecten waaruit de marktonderzoeker een steekproef kan trekken. Bij steekproefonderzoek noemt men deze objecten ook wel elementen. Voorbeelden:

  • klantenbestand;
  • bedrijvenbestand van de Kamer van Koophandel;
  • kassaregister (bijvoorbeeld als transacties het onderzoeksobject zijn);
  • wegenkaart (bijvoorbeeld als snelwegkilometers het onderzoeksobject zijn).

In principe komt elk object uit de populatie één maal in het kader voor. Het kan voorkomen dat objecten meer dan één keer in het kader zijn opgenomen (iemand heeft bijvoorbeeld twee abonnementen). Deze objecten hebben een grotere kans om in de steekproef te komen. De onderzoeksuitkomst zou daardoor minder representatief zijn.

TIP Controleer je kader zonodig op doublures en haal die eruit.

Heel vaak is de onderzoekspopulatie groter of anders dan een groep objecten waarvan toevallig een kader beschikbaar is. Voorbeelden van zulke populaties:

  • Nederlandse managers (wie zou daar een complete lijst van kunnen hebben?);
  • mensen met 2 of meer kinderen (marktonderzoekers mogen de Gemeentelijke Basis Administratie natuurlijk niet gebruiken).

TIP: Als je onderzoek wilt doen onder bijvoorbeeld managers, kan het abonneebestand van een managementblad als kader dienen. Je moet dan controleren of de abonnees een goede afspiegeling zijn van álle Nederlandse managers. Of anders corrigeren voor de afwijkingen. Bovendien moet de uitgever instemmen met het gebruik van zijn adressen. Je zou het onderzoek misschien samen met de redactie kunnen doen.


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren