1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

24 - Dienstenmarketing

24.5 - Marktsegmentatie en doelmarkt

Ook de dienstverlener moet aan doelgroepbepaling doen en niet proberen het iedereen naar de zin te maken. Een dienstverlener behoeft niet alle consumenten met eenzelfde dienst te bedienen, maar kan natuurlijk de markt segmenteren naar doelgroepen. Zo biedt bijvoorbeeld een financiële instelling verschillende diensten aan – gericht op verschillende doelgroepen – welke worden geleverd door middel van aparte dienstverleningsprocessen.

Goede relaties vormen vaak de basis van een kwalitatief goede dienstverlening. Hierbij vormt vertrouwen de basis van de relatie. Vertrouwen dient de afnemer het gevoel te geven van veiligheid en het gevoel weg te nemen van onzekerheid. Vertrouwen zal het perceived risk dienen te verminderen. Het creëren van vertrouwen is echter een langdurig en continu proces. Indien de dienstverlener acties onderneemt die tegenstrijdig zijn met de perceptie van vertrouwen van de afnemer, kan dit in één klap het einde van de relatie betekenen.

 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren