1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

18 - Promotie

18.12 - Samenvatting

In dit hoofdstuk heb je kennis gemaakt met de begrippen communicatie en promotie. Communicatie is overdracht van informatie. We spreken van promotie als de partijen bij de communicatie verkoper en koper zijn. Daarnaast heeft promotie ook nog als speciaal kenmerk dat de uiteindelijke respons vaak een directe of indirecte kooprespons is.

Ondernemingen dienen een helder communicatiebeleid te hanteren: een analyse, planning, uitvoering en evaluatie van activiteiten betreffende communicatie-instrumenten als onderdeel van het marketingbeleid.

Een communicatieplan is een afgeleide van het marketingplan.
Een promotieplan is een afgeleide van het communicatieplan.
Een onderneming dient in een promotieplan vast te leggen: de promotiedoelgroep, promotiedoelen, promotiebudget, de verdeling van dit budget over de verschillende promotie-instrumenten en de boodschap.Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren