1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

15 - Distributiebeleid

15.14 - Samenvatting

 Voor het realiseren van zijn distributiedoelen neemt de producent beslissingen over
distributie-intensiteit, lengte van het distributiekanaal, organisatievorm, winkelformule, de inschakeling van afzonderlijke verkooppunten en de keuze voor trek- of duwdistributie. Deze keuzes hangen met elkaar samen. Soms heeft de producent weinig keuze en zal hij moeten werken met de verkooppunten die zijn product willen voeren. De producent moet hoe dan ook zorgen dat alle distributiefuncties worden vervuld. Daardoor is hij in staat zijn product verkrijgbaar te maken voor zijn doelmarkt. De mate waarin hij daarin slaagt, blijkt uit de hoogte van zijn distributiekengetallen. Deze geven de onmisbare kwantificering aan zijn distributiebeleid.Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren