1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

13 - Handelsbedrijven

13.2 - Detailhandel

Detailhandel is de verzamelnaam voor díe distribuanten die aan eindgebruikers en eindverbruikers leveren, maar zelf de geleverde producten niet bewerken. In dit hoofdstuk richten we onze aandacht vooral op de detailverkoop aan consumenten. Er bestaat ook detail¬handel in de business-to-business-omgeving, bijvoorbeeld een boekhandel die aan een bibliotheek levert.

Als we de detaillist beschouwen als de laatste schakel in het distributiekanaal, kunnen we zijn functies benoemen. Daarbij kunnen we zien welke voordelen dit met zich meebrengt voor producent of groothandel aan de ene kant en de consument aan de andere kant (zie tabel 13.1).


13.1 Functies en voordelen detailhandel
Functie  Voordeel voor
producent /
groothandel 
Voordeel
voor
consument 
 Gradering en assortimentsvorming  Product komt in het aanbod aan consument  aantrekkelijk totaalassortiment van uiteeenlopende producenten
 Inkoop en verkoop  Beperking verkoopkosten  Meestal dagelijks toegankelijke bron van producten en diensten
 Communicatie en service  Overbrengen van marktinformatie  Hulp in koopproces; afteer sales dienstverlening
 Promotie  Promotie richting consument, zowel via media als in de winkel  Informatieverschaffing
 Transport  Detaillist (en consument) zorgen voor kostbaar fijnmazig transport naar individuele consumenten  Meestal beschikbaarheid nabij locatie van consumptie; soms levering op plaats waar consument zich bevindt (aan huis, op straat)
 Opslag  Lagere voorraden voor producent / groothandel  Continue beschikbaarheid voor onmiddellijke aankoop
 Financiering  Meer zekerheid van betaling  Soms leverancierskrediet, dus direct consumptie mogelijk
 Risico's dragen  Lagere risico's inzake voorraden, betaling, afzet, transport  Ruilmogelijkheid beperkt het aankooprisico

 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren