1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

15 - Distributiebeleid

15.2 - Functies van distributie

15.2.1 Distributie van diensten en ideeën

 

Distributie heeft als taak het overbruggen van verschillen tussen de producent die op grote schaal produceert en de consument die op kleine schaal consumeert. Denk aan de producent die in oktober 80 ton appels verwerkt tot appelmoes - en aan de consument die in juni van het volgende jaar één potje appelmoes wil kopen.

Door dergelijke verhoudingsverschillen bestaat er behoefte aan een distributie-apparaat. Dat moet in principe alle volgende (marketing)functies kunnen verrichten:

 • gradering en assortimentsvorming: overbruggen van verschillen in hoeveelheid, kwaliteit en assortiment. Bij gradering moet je bijvoorbeeld denken aan het indelen van producten in kwaliteits- of grootteklassen (zoals bij fruit en eieren);
 • inkoop en verkoop: afhandeling van de juridische eigendomsoverdracht;
 • communicatie: overbruggen van informatie en kennis;
 • service: behandelen van de behoeften van consumenten rond het productgebruik;
 • promotie: bevorderen van de verkoop;
 • transport: overbruggen van plaats;
 • opslag: overbruggen van tijd;
 • financiering: zorgen voor de financiële afwikkeling bij de overbrugging;
 • risico’s dragen: het nemen van de onvermijdelijke risico’s tijdens de overbrugging.

Het distributiebeleid is een onderdeel van de marketingmix. Het distributiebeleid moet daarom aansluiten bij de overige marketingmixinstrumenten en de gekozen doelmarkt.

Het distributie-apparaat kan bestaan uit verschillende partijen:

 • handel (groothandel en detailhandel);
 • handelstussenpersonen (agenten, commissionairs en makelaars);
 • dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld transporteurs, banken en verzekeringsmaatschappijen).

Het grote verschil tussen deze partijen is dat de handel de producten in eigendom verwerft en de andere twee soorten partijen niet. Gezamenlijk vervullen deze partijen alle genoemde functies.

15.2.1 - Distributie van diensten en ideeën

Niet alleen bij goederen, maar ook bij diensten en ideeën hoort de vraag hoe deze hun doelgroep kunnen bereiken. Hierbij ligt de nadruk vooral op beschikbaarheid in de nabijheid van de gebruikers: lagere scholen moeten in nieuwbouwwijken staan, de brandweer heeft meerdere uitvalstations, enzovoort.

Ook in de marketing van personen gebruikt men distributiekanalen: artiesten maken gebruik van distributiekanalen als theater, film, radio, televisie, video en cd’s; politici gebruiken allerlei optredens in massamedia en op conferenties, toespraken in de Tweede Kamer, enzovoort.

Er bestaan ook achterwaartse distributiekanalen, die zijn gericht op de recycling van allerlei producten en grondstoffen. Voorbeelden: het ophalen van kranten en oude kleren door verenigingen, inzamelcontainers voor afgewerkte olie bij tankstations en voor lege batterijen bij tal van winkels, glasbakken, enzovoort.Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren