1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing


Wat vind jij?

Wanneer Marketing vraaggericht werken betekent, doen grote bedrijven weinig aan Marketing


EensOneens

11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus

11.6 - Organisatie van de productontwikkeling

Er bestaan verschillende formele organisatiestructuren om organisatorische problemen, die te maken hebben met de verantwoordelijkheid en communicatie bij de productontwikkeling, op te lossen.

We noemen:

Product- of brand managers
De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van nieuwe producten wordt overgedragen aan de productmanager van de bestaande producten.
Bezwaren:
 • Het gevaar dat bestaande producten worden verwaarloosd, is niet denkbeeldig.
 • Men gaat te veel denken aan productverbeteringen en te weinig aan geheel nieuwe producten.
 • De productmanager heeft vaak wel ‘belangrijker’ dingen te doen.

Nieuweproductencomités
Hooggeplaatste managers uit diverse functionele gebieden, zoals marketing, financiering, R&D, inkoop, enzovoort, hebben gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de nieuwe producten.
Voordelen:
 • Bevoegdheid en deskundigheid zijn aanwezig.
 • Coördinatie is vanzelfsprekend.
Bezwaren:
 • Geen continue bezigheid: men doet deze werkzaamheid als lid van het comité er maar bij.
 • Voor wat betreft de factor tijd wordt productontwikkeling een sluitpost.

New product managers
De verantwoordelijkheid voor nieuwe producten wordt in een afzonderlijke functie ondergebracht. De persoon die deze functie vervult, is de new product manager. Zo kan men zorgen dat er voldoende specifieke kennis en voldoende tijd voor de productontwikkeling beschikbaar zijn. Een bezwaar van deze oplossing is echter dat de new product manager te weinig bevoegdheden heeft om met de productmanagers en met de R&D- mensen tot zaken te komen.


Afdeling nieuwe producten
Een speciale afdeling met een manager op (sub)directieniveau krijgt de verantwoordelijkheid over de productontwikkeling. Eventueel wordt de afdeling bijgestaan door staffunctionarissen. De afdeling wordt verantwoordelijk gesteld voor alle fases van de productontwikkeling.

Voordelen:
 • er is tijd beschikbaar;
 • er is kennis aanwezig;
 • er is een wijde gezichtsblik, dus ook aandacht voor geheel nieuwe producten
Bezwaar: ontstaan van een ‘staat in de staat’: de afdeling nieuwe producten beschouwt zich als een eigen koninkrijk en verliest het contact met andere afdelingen.


Ventureteams
Speciaal voor het ontwikkelen van een bepaald product wordt een groep mensen bijeengebracht. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen, waar ze van hun dagelijkse werk zijn losgemaakt. De samenstelling van het team kan per ontwikkelingsfase verschillen.

Voordelen:
 • Speciaal voor wat kleinere ondernemingen die niet toekomen aan een bepaalde aparte afdeling, is dit een goede manier van organiseren van de productontwikkeling.
 • Deze groep wordt vaak versterkt met een creatieve persoon van een extern reclamebureau.
Bezwaar: het moment van stoppen is moeilijk te bepalen.


Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren