1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

20 - Persoonlijke verkoop

20.2 - Relatie persoonlijke verkoop tot overige promotiemixinstrumenten

Om een vertegenwoordigersbezoek effectiever en efficiënter te maken, gebruikt men veelvuldig andere instrumenten van de promotiemix, zoals direct mail en reclame. Ook de telefoon speelt hierbij een belangrijke rol. De laatste jaren komen op dit terrein de call centers steeds meer voor.
Een call center is een combinatie van een telefooncentrale en computerfaciliteiten. Binnenkomende telefoongesprekken worden doorgestuurd naar die telefoniste die op dat moment niet in gesprek is. Gesprekken die via een centraal nummer binnenkomen, kunnen (op basis van herkenning van het telefoonnummer van de beller en de daar door het computersysteem aan gekoppelde achtergrondgegevens) naar de juiste persoon worden doorgeschakeld, die dan ook meteen op zijn/haar computerscherm de relevante gegevens beschikbaar heeft.
Met deze tecniek kan men zelf ook die relaties bellen, die bijvoorbeeld al enige tijd niets meer van zich hebben laten horen. Een bezoek van een verkoper kan dan zinvol zijn.

Direct mail en reclame kunnen de uitgangspositie van de vertegenwoordiger verbeteren, omdat zij het bedrijf en zijn producten alvast bij de potentiële klanten bekendmaken. Hierdoor heeft de vertegenwoordiger een gemakkelijker entree. De reclame kan ook een stuk van de verkooptaak op zich nemen door bijvoorbeeld al in te spelen op veelvoorkomende prijsbezwaren. Door middel van couponadvertenties kunnen adressen voor eventuele bezoeken worden verzameld.

Bij diverse vormen van sales promotion speelt persoonlijke verkoop een rol; denk maar eens speciale productpresentaties.

 

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren