1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

5 - Marktsegmentatie

5.8 - Samenvatting

Samenvatting
In de markt kunnen verschillende segmenten en deelsegmenten worden onderscheiden. Achtereenvolgens werden behandeld: de criteria op basis waarvan men markten kan opsplitsen om tot homogene segmenten te komen, het marktsegmentatieproces met de theoretische en praktische aanpak, de keuze van de segmentatiestrategie en de eisen waaraan marktsegmenten moeten voldoen. Tenslotte kwam de positionering in een gekozen segment aan de orde waarbij ook aandacht werd besteed aan perceptual mapping en de relatie tussen positionering, productdifferentiatie en marktsegmentatie.

Afsluitende vraag: Is het voor Jan de Boer (zie inleiding) zinvol om te segmenteren? Waarom?

Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren