1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

4 - Marktonderzoek

4.6 - Verkennend, beschrijvend en verklarend onderzoek

Marktonderzoek kan drie verschillende functies hebben: de omgeving verkennen, de omgeving beschrijven, of een verband tussen oorzaak en gevolg proberen aan te tonen. Er is zodoende sprake van:
1. verkennend onderzoek,
2. beschrijvend onderzoek,
3. verklarend onderzoek.

Deze driedeling van marktonderzoek is uitgewerkt in tabel 4.2.


Tabel 4.2 Driedeling van marktonderzoek
  Verkennend onderzoek
(exploratief onderzoek) 
verklarend onderzoek (descriptief onderzoek,
beschrijvend onderzoek 
toetsen onderzoek (causaal onderzoek) 
 Doel  inzicht krijgen in onderwerp en problematiek  inzicht krijgen in de relevante variabelen  inzicht krijgen in de werking van oorzaak en gevolg
 Inhoud van onderzoek  mogelijke verklaringen en oplossingen vinden (hypothese opstellen)  toetsen van een hypothese over samenhang tussen twee of meer variabelen (correlatie)  toetsen van een hypothese over oorzakelijke samenhang tussen twee of meer variabelen (causaal verband)
 Fase in onderzoek  vaak in begin van onderzoeksproces  wanneer duidelijk is welke variabelen relevant kunnen zijn  pas wanneer duidelijk is welke factoren oorzaak en gevolg van elkaar kunnen zijn
 Veelgebruike technieken (1)  gesprekken met betrokkenen en deskundigen (expertinterview, field research, veldonderzoek)  continu verzamelen en registreren van gegevens  veldexperiment
 Voorbeeld van techniek 1  een panel van consumenten praat over hoe ze gebruikmaken van klantenkaarten  registreren van alle kassagegevens in de supermarkt via de scanner  een winkelaanbieding maken en kijken hoe mensen erop reageren
 Veelgebruikte technieken (2)  bestaande informatie over het onderwerp zoeken in gegevensbestanden, op internet, etc. (desk research, bureauonderzoek)  onderzoeken van de samenhang tussen variabelen via enquête, interview, observatie  laboratorium-experiment
 Voorbeeld van techniek 2  kijken op internet naar welke landen Nederland veel zuivel exporteert  koppelen van informatie over weekaanbiedingen aan de kassagegevens van de supermarkt  respondenten vragen boodschappenlijstjes te maken wanneer ze wel of juist niet weten wat de aanbieding isAfhankelijk van de onderzoeksvraag kiest de marktonderzoeker voor één van deze soorten van marktonderzoek.Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren