1 - Wat is Marketing?
2 - Consumentengedrag
3 - Marketingomgeving
4 - Marktonderzoek
5 - Marktsegmentatie
6 - De strategische ondernemingsplanning
7 - De marketingplanning
8 - De marketingorganisatie
9 - Product en assortiment
10 - Merkenbeleid
11 - Productontwikkeling en de productlevenscyclus
12 - Groothandels- en detailhandelsmarketing
13 - Handelsbedrijven
14 - Fysieke distributie
15 - Distributiebeleid
16 - Strategische prijsbeslissingen
17 - Tactische prijsbeslissingen
18 - Promotie
19 - Reclame
20 - Persoonlijke verkoop
21 - Sales promotion, public relations en sponsoring
22 - Direct marketing
23 - Businessmarketing
24 - Dienstenmarketing
25 - Not for profit marketing
26 - Citymarketing
27 - Digitale Marketing
28 - Guerrilla Marketing


Wat vind jij?

Focus is voor elke onderneming belangrijk.


Wij passen Product Leadership toe.Wij passen Operational Excellence toe.Wij passen Customer Intimacy toe.Wij hebben geen scherpe focus.

13 - Handelsbedrijven

13.9 - Concurrentie en conflicten in de distributie

De partijen in de distributie stippelen min of meer onafhankelijk van elkaar hun eigen doelstellingen en beleid uit. Er is niet zonder meer sprake van harmonie, maar eerder van tegenstellingen: de detaillist verkoopt een winkelformule, de grossier verkoopt een assortiment, de producent verkoopt producten. Alle partijen concurreren met elkaar en streven naar maximalisatie van hun resultaat. Deze rivaliteit is op zich gezond en geen grond voor conflict.

Er zijn twee varianten van kanaalconcurrentie:
  • intrakanaalconcurrentie; concurrentie bínnen een en hetzelfde distributiekanaal, dus waarbinnen de schakels met elkaar zakendoen;
  • interkanaalconcurrentie; concurrentie tussen verschillende distributiekanalen, dus waarbij de distribuanten niet aan elkaar leveren, maar wel dezelfde (soort) producten verkopen aan dezelfde (soort) kopers.
Dan is er in de kanaalconcurrentie nog het onderscheid horizontaal en verticaal:
  • horizontaal; concurrentie tussen schakels op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom;
  • verticaal; concurrentie tussen schakels op verschillende niveaus in de bedrijfskolom.
Deze vormen van concurrentie kunnen ook leiden tot conflicten. Voor het overzicht hebben we de vier varianten van kanaalconcurrentie en kanaalconflicten ondergebracht in tabel 13.4 Kanaalconcurrentie en kanaalconflicten

Tabel 13.4 Kanaalconcurrentie en kanaalconflicten
  horizontaal verticaal
intrakanaal tussen detaillisten of grossier of producenten onderling; binnen dezelfde distributieketen (bijvoorbeeld: concurrentie tussen Aldi en C1000 in verkoop van levensmiddelen) tussen detaillisten en / of grossiers en / of producenten in dezelfde distributieketen (bijvoorbeeld: groothandelaar levert aan eindverbruikers en concurreert zodoende met de detaillisten die ook van de groothandelaar afnemen)
interkanaal tussen detaillisten of grossiers of producenten onderling: binnen verschillende distributieketens (bijvoorbeeld: concurrentie tussen Aldi en Vobis in verkoop van computers) tussen detaillisten en / of grossiers en / of producenten in verschillende distributieketens (bijvoorbeeld: groothandelaar levert aan eindverbruikers die niet afnemen van zijn 'eigen' detaillisten)
Meer weten over dit onderwerp? Zie:Reacties

Er zijn nog geen reacties.
 Meld je aan met LinkedIn om te reageren